ساخت بیش از 40 نست باکس برای پرندگان

 نست باکس(Nest box) ابزاری است که سال ها پیش برای جذب پرندگان به باغ و باغچه مورد استفاده بوده است. در واقع نست باکس جعبه ای است که پرندگان در آن لانه سازی میکنند. با گذشت زمان بسیار، اکنون ابعاد و مواد مطلوب برای ساخت نست باکس مناسب برای بسیاری از گونه ها شناخته شده است.

موسسه پرنده شناسان آوای بوم و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه ی اصفهان، در اقدامی مشترک تصمیم به ساخت تعدادی نست باکس گرفتند. در این فعالیت، آوای بوم به عنوان مجری طراحی و ساخت نست باکس ها و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست به عنوان حامی مالی و معنوی به ایفای نقش پرداختند.

موسسه پرنده شناسان آوای بوم و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه ی اصفهان، در اقدامی مشترک تصمیم به ساخت تعدادی نست باکس گرفتند. در این فعالیت، آوای بوم به عنوان مجری طراحی و ساخت نست باکس ها و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست به عنوان حامی مالی و معنوی به ایفای نقش پرداختند.

برنامه ی ساخت نست باکس ها در چندین مرحله انجام گرفت. در مرحله اول به میزان مورد نیاز چوب خریداری شده، پس از برش به محل مرکز پرنده نگری اصفهان انتقال یافت. در مرکز پرنده نگری، اعضای موسسه پرنده شناسان آوای بوم در طی چندین روز به مونتاژ و ساخت نست باکس ها پرداختند. در نهایت با همراهی اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، نست باکس ها رنگ آمیزی شده و بروشور های راهنمای استفاده در آن ها قرار گرفت. پس از بررسی نهایی، نست باکس ها آماده ی تحویل گردید.

نست باکس های ساخته شده مناسب برای گونه های مختلف پرندگان بوده و به خصوص برای لانه سازی پرنده ای بومی و آوازخوان به نام چرخ ریسک بزرگ بسیار مناسب است. چرخ ریسک بزرگ گونه ای از خانواده چرخ ریسکیان است که در باغات و درختان قدیمی زندگی میکند. این پرنده در فضای شهر اصفهان و باغات اطراف آن به راحتی قابل مشاهده بوده و به دلیل ترس کم نسبت به انسان، گونه ای مطلوب برای جذب محسوب میگردد.

شهروندان و علاقه مندان میتوانند پس از تهیه این نست باکس ها از موسسه پرنده شناسان آوای بوم و یا جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، بروشور راهنمای درون آن را مطالعه کرده و برای جذب پرندگان به محل باغچه یا باغ خود، از آن استفاده کنند.

 

 

نست باکسAvayeboomNestbox