گزارش های سالانه

موسسه پرنده شناسان آوای بوم در راستای اطلاع رسانی در ارتباط با اقدامات و فعالیت های خود، همانند بسیاری دیگر از انجمن ها و موسسات هر سال گزارشی از فعالیت های یک سال گذشته ی خود را منتشر میکند.

اولین گزارش سالانه ی ما به دلیل شروغ فعالیتمان از پاییز سال گذشته، در پاییز منتشر میشود و در آینده در ابتدای هر سال شمسی منتشر خواهد شد.

 

سخن آغازین اولین گزارش سالانه ما:

  یک سال از زمانی که دست به دست هم دادیم گذشت و آوای بوم یک ساله شد. آوای بوم را به عنوان اولین موسسه ی تخصصی پرنده نگری و پرنده شناسی در مرکز کشور به وجود آوردیم تا بگوییم که پرندگان ایران تنها نیستند. آوای بوم به وجود آمد تا یاریگر افرادی باشد که به حیات و زندگی پرندگان احترام میگذارند و علاقه دارند در این زمینه فعالیت کنند. آوای بوم به وجود آمد تا آگاهی دهنده ی کسانی باشد که به دلیل نا آگاهی، مستقیم یا غیر مستقیم بقای پرندگان را در معرض تهدید قرار میدهند. آوای بوم به وجود آمد تا گامی به سوی افزایش اطلاعات در ارتباط با پرندگان ایران و اصلاح اطلاعات فعلی بردارد. خلاصه ی کلام، آوای بوم به وجود آمد تا پرندگان سرزمینمان تنها نمانند.

 سالی که گذشت برای ما سالی سخت ولی پر از انگیزه بود. سالی بود پر از خاطرات خوب و شیرین و روزهای سخت و بعضا نا امید کننده. در روزهای ابتدایی آوای بوم، تلاش ما در جهت به وجود آوردن ساختار و چارت سازمانی منظم و محکمی بود که از ابتدای امر، ریشه ی موسسه را قوی و پایدار تشکیل دهیم. بعد از تکمیل چارت سازمانی، تمرکز آوای بوم بر شروع همکاری و دریافت کمک های فکری از موسسات، ارگان ها و انجمن هایی شد که میتوانستند به دلیل اهداف مشترکشان با ما، یاریمان کنند. بعد از تشکیل ساختاری قدرتمند از همکاران و مشاوران، آوای بوم شروع به ساختن و تهیه ی ابزار و وسایل فیزیکی و غیر فیزیکی لازم کرد. در این مرحله بود که وبسایت، شبکه های اجتماعی و دیگر راه های ارتباطی تکمیل گردید. در مرحله ی بعد هر 4 بخش آوای بوم (باشگاه پرنده نگری، بخش اجرایی، بخش تیمار و رهاسازی و بخش آموزش) فعالیت های جدی ابتدایی خود را آغاز نموند که به تفصیل در این گزارش بیان خواهد شد.

در سالی که گذشت هر چهار بخش آوای بوم تمرکز فعالیت های خود را در منطقه ی اصفهان قرار دادند. امروز آوای بوم توانسته تا حد زیادی به اهداف منطقه ای خود دست یابد و امیدواریم هر روز میزان تاثیر گذاری آوای بوم در سیاست ها و عملکرد های منطقه ای افزایش یابد. چشم انداز منطقه ای ما بسیار گسترده و امیدوارانه است و روزهایی را میبینیم که زندگی پرندگان برای عموم مردم منطقه – مردم عادی و مسئولان موثر- قابل احترام است و تصمیم گیری های کوچک و بزرگ منطقه ای با تاثیر پذیری از این احترام گرفته میشود. سیاست آوای بوم در سال پیش رو ضمن توسعه ی فعالیت های خود در استان، شامل شروع فعالیت های خود در مرکز ایران هم خواهد شد.

آوای بوم یک ساله، برای قدرت گرفتن و اثرگذار بودن، بیش از هرچیز نیاز به یاری و همکاری دارد. همکاری و یاری تک تک کسانی که به پرندگان عشق میورزند، فارغ از اینکه در چه جایگاهی باشند و یا چه در توان دارند. آوای بوم برای ما نماد جامعه ای است که در آن همه ی افراد دست در دست یکدیگر میدهند و بدون اهمیت دادن به تفاوت هایشان برای رسیدن به هدفی مشترک، میکوشند.

 

دریافت گزارش سالانه 

 

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212