گزارش های سالانه انجمن پرنده شناسان آوای بوم

آوای بوم در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نمود. از ابتدای فعالیت ها، تلاش نمودیم که با مستند سازی باعث شویم ضمن گزارش عملکرد خود، بستری را برای آشنایی بیشتر دیگر افراد و گروه ها با آوای بوم فراهم آوریم.

با کلیک بر روی هر پوستر هر کدام از گزارش های سالانه، میتوانید آن را دریافت نمایید.