بازدید اعضای آوای بوم از پناهگاه حیات وحش عباس آباد

اسفند ۲۸, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

کارگاه پرنده شناسی شهر ورزنه

اسفند ۲۴, ۱۳۹۷/توسط میلاد لطیفی

گزارش کارگاه “سلام پرنده” در گردهمایی جشن ایرانی

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷/توسط سمانه محمدی

ایمن سازی خطوط برق پناهگاه حیات وحش عباس آباد در جهت جلوگیری از مرگ هوبره

اسفند ۱۰, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

آموزش پرنده نگری به کودکان روستای موته

اسفند ۸, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

قطع همکاری انجمن آوای بوم و شرکت توسعه گردشگری شهرداری

اسفند ۷, ۱۳۹۷/توسط فاطمه کاظمی

حضور آوای بوم با نماد زاغ بور در گردهمایی جشن ایرانی

اسفند ۲, ۱۳۹۷/توسط سمانه محمدی

برگزاری کارگاه آموزشی “نحوه برخورد با حیوانات وحشی ” برای نیروهای فعال خط تله کابین پارک کوهستانی صفه

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

مرکز پرنده نگری در همایش آموزشی محیط زیست ذر شاهین شهر

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

کارگاه آموزشی ” نحوه ی برخورد با حیوانات وحشی” برای نیرو های انتظامات شهرداری

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

آموزش محیطبانان استان اصفهان در ارتباط با پرندگان

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی

ستون ثابت پرنده نگری در روزنامه اصفهان زیبا

دی ۱, ۱۳۹۷/توسط ایمان ابراهیمی
بارگذاری موارد بیشتر