نوشته‌ها

گشت پرنده نگری باغ غدیر

در تاریخ 27 تیرماه 1398 برنامه گشت پرنده نگری در پارک باغ غدیر توسط انجمن پرنده شناسان آوای بوم برگزار شد. این برنامه پرنده نگری باغ غدیر با حضور 13 نفر به مدت 3 ساعت ( 8 صبح الی 11 صبح) به طول انجام مید. ابتدای برنامه توضیحاتی درمورد گونه های پرندگان باغ غدیر ارائه شد. گونه های مورد هدف، جهت مشاهده قبل از اجرای برنامه به شرکت کنندگان معرفی شد. در این برنامه افراد شرکت کننده با دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی و همراه کتاب راهنما (جهت شناسایی گونه ها) مشغول یه پرنده نگری شدند. در پیمایشی که در پارک برای مشاهده پرندگان انجام شد نمایه ها و آثاری از پرندگان نیز برای شرکت کنندگان نشان داده شد. باتوجه به اینکه یکی از پرندگان بومی پارک دارکوب سوری میباشد و یکی از جاذبه پرنده نگری در پارک های شهری می باشد لذا در اجرای برنامه توضیحاتی در مورد شاخصه های زیستی، ارزش های اکولوژیکی و نوع تغذیه و رفتارگونه دارکوب سوری به شرکت کنندگان ارائه داده شد. در طول اجرای برنامه توضیحاتی کلی درمورد گونه های پرندگان شهر اصفهان و همچنین پتانسیل های پرنده نگری در پارک های شهر اصفهان گفته شد و منابع و کتاب های مختلفی در حوزه پرنده نگری و پرنده شناسی نیز به شرکت کنندگان معرفی شد. (هزینه این برنامه برای شرکت کنندگان 9 هزارتومان بود)

اسامی پرندگانی که در این برنامه مشاهده شده است:

دارکوب سوری – سار – طوطی طوق صورتی – کبوتر چاهی – سسک درختی زیتونی – گنجشک خانگی – قمری – زاغی – کلاغ

کارشناس پرنده شناسی برنامه : میلاد لطیفی

تسهیل دریافت کارت عضویت اوای بوم

در جلسه هیئت مدیره به مورخ 14/1/1397 پس از بررسی شرایط عضویت سابق, تصمیم گرفته شد برای تسهیل عضویت علاقه مندان, شرایط عضویت تغییر کند.در حال حاضر افراد میتوانند برای دریافت کارت عضویت بوم یار طبق شرایط جدول عمل کنند.

علاقه مندان میتوانند پس از دریافت فرم عضویت از آوای بوم روند عضویت را طی کنند. 

از تمامی علاقه مندان جهت عضویت در آوای بوم دعوت به عمل می آید.

 

 

ثبت بیشترین تعداد پرنده، در پرنده نگری های شهری: بازدید آوای بوم از شرق اصفهان در 17 دی

تاریخ برگزاری: جمعه 17 دی ماه 95

راهنما وکارشناس علمی: ایمان ابراهیمی

تعداد همراهان: 5نفر

تهیه گزارش: زهراابراهیمی

در بازدید آوای بوم، در کمال تعجب در مدت محدود پیمایش، بیش از 40 گونه پرنده ثبت شد. این بیشترین تعداد مشاهده گونه در شهر، در مدت بیش از یک سال فعالیت آوای بوم است. در میان گونه های مشاهده شده، توکای پشت بلوطی برای نخستین بار در اصفهان مشاهده شد. نکته قابل توجه دیگر تعداد گونه های توکا ها در این بازدید بود. به نظر میرسد این روز ها اصفهان میزبان خوب توکا های ایران است.

منطقه شرق اصفهان از جمله مناطقی از اصفهان است که آوای بوم در طول سال گذشته به صورت مداوم تحت نظر داشته و به عنوان یکی از مناطق مناسب پرنده نگری، مورد استقبال عکاسان و پرنده نگران قرار دارد.

لیست مشاهدات:

توضیحات

نام علمی

نام انگلیسی

نام فارسی

ردیف

 

Circus aeruginosus

 

Marsh Harrier

سنقر تالابی

1

 

Buteo rufinus

 

Long-legged Buzzard

سار گپه پا بلند

2

 

Fulica atra

 

Coot

چنگر

3

 

Gallinula chloropus

Moorhen

چنگر نوك سرخ

4

 

Tringa totanus

 

Redshank

آبچلیك پا سرخ

5

 

Tringa ochropus

Green Sandpiper

آبچلیك تك زی

6

Gallinago gallinago

Common Snipe

پاشلك معمولی

7

Larus ridibundus

Black-headed Gull

كاكایی سر سیاه

8

Columba livia

Rock Dove

كبوتر چاهی

9

 

Columba palumbus

Wood Pigeon

کبوتر جنگلی

10

 

Streptopelia senegalensis

Laughing Dove

قمری خانگی

11

 

Picoides (Dendrocopos) syriacus

Syrian Woodpecker

داركوب سوری

12

Pica pica

Magpie

زاغی

13

Corvus frugilegus

Rook

كلاغ سیاه

14

 

Corvus corone

Hooded Crow

كلاغ ابلق

15

 

Luscinia svecica

Bluethroat

گلو آبی

16

 

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

دم سرخ سیاه

17

 

Erithacus rubecula

Robin

سینه سرخ

18

 

Turdus torquatus

Ring Ouzel

توكای طوقی

19

 

Turdus ruficollis

 

Black-throated Thrush

توكای گلو سیاه

20

 

Turdus pilaris

 

Fieldfare

توكای پشت بلوطی

21

 

Turdus philomelos

Song Thrush

توكای باغی

22

 

Acridotheres tristis

Common Myna

مینا

23

 

Remiz pendulinus

Penduline Tit

چرخ ریسك پشت بلوطی

24

 

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

سسك بیدی

25

 

Galerida cristata

Crested Lark

چكاوك كاكلی

26

 

Passer hispaniolensis

Spanish Sparrow

گنجشك سینه سیاه

27

 

Passer montanus

Tree Sparrow

گنجشك درختی

28

 

Passer domesticus

House Sparrow

گنجشك خانگی

29

 

Motacilla citreola

 

Citrine Wagtail

دم جنبانك زرد

30

 

Motacilla alba

White Wagtail

دم جنبانك ابلق

31

 

Fringilla coelebs

Chaffinch

سهره جنگلی

32

 

Carduelis chloris

Greenfinch

سهره سبز

33

 

Rhodopechys obsoleta

 

Desert Finch

سهره خاكی

34

 

Emberiza citrinella

Yellowhammer

زردپره لیمویی

35

 

Anas crecca

Teal

خوتكا

36

 

Anas platyrhynchos

 

Mallard

اردک سر سبز

37

 

Egretta garzetta

Little Egret

اگرت كوچك

38

 

Accipiter nisus

 

Sparrowhawk

قرقی

39

 

Anthus spinoletta

Water pipit

پی پت تالابی

40

 

Coccothraustes coccothraustes

Hawfinch

سهره نوک بزرگ

 

41

 

Emberiza schoeniclus

Common reed bunting

زردپره تالابی

42