داستان ما

موسسه آوای بوم از تیر ماه 1394 فعالیت خود را در راستای ارتقای فرهنگ زیست محیطی، ترویج پرنده نگری، تیمار و رها سازی پرندگان و انجام طرح های اجرایی و آموزشی مرتبط با پرندگان آغاز نمود. باور ما در این موسسه بر این است که برای رسیدن به محیط زیستی سالم و پایدار، باید تلاش کرد که تا حد امکان تمامی افراد و اقشار جامعه با طبیعت و محیط زیست آشنایی پیدا کرده و با آن تماس داشته باشند. بدیهی است این آشنایی و تماس زمانی موثر خواهد بود که به طریقی صحیح و درست انجام شود. فعالیت ما در این موسسه در راستای همین مهم است. ما در آوای بوم تلاش میکنیم مردم را با پرنده نگری، حیات پرندگان، اهمیت پرندگان و دیگر مسائل مرتبط با پرندگان به بهترین و سالم ترین نحو آشنا کنیم و با بالاتر بردن میزان دانش و فرهنگ عمومی، اطلاعات مرتبط با پرندگان را در ایران اصلاح و تکمیل کرده و از این طریق حفاظت پرندگان را تسهیل نماییم

photo_2016-03-04_07-29-50.jpg

اعضای تیم

ایمان ابراهیمیمدیر عامل
مهسا هاشمیباشگاه پرنده نگری
مهدی سلطانیباشگاه پرنده نگری/محتوا
علیرضا اخلاقیعکاس
محمد معینیسرپرست هماهنگی و نظارت
زهرا ابراهیمیتیم اجرایی
دکتر نگین جهانبیندامپزشک
محمدعلی ابراهیمیباشگاه پرنده نگری/مستند و محتوا
فاطمه جنگجوگرافیست/تور
الهام نصرآموزشگر محیط زیست
مهدیه نصرتیآموزشگر محیط زیست/ مشاور پروژه
فاطمه موسویمترجم/ باشگاه پرنده نگری
نازی مظفریهماهنگی تهران
امیرحسین اخلاقیمشاور تیمار و رها سازی

دوستان و همکاران

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212