گزارش های سالانه

موسسه پرنده شناسان آوای بوم در راستای اطلاع رسانی در ارتباط با اقدامات و فعالیت های خود، همانند بسیاری دیگر از انجمن ها و موسسات هر سال گزارشی از فعالیت های یک سال گذشته ی خود را منتشر میکند.

لازم به ذکر است گزارش های سالانه آوای بوم در ابتدای هر سال میلادی منتشر میگردد.

از لینک های زیر میتوانید گزارش های سالانه آوای بوم را دانلود نمایید:

 

گزارش سالانه سال 2016 

گزارش سالانه سال 2017

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212