مطالب این بخش در ارتباط با اخبار و گزارشات آخرین فعالیت های انجمن پرنده شناسان آوای بوم است که اغلب آن ها مرتبط با پرندگان و پرنده نگری است.

تشکر آوای بوم از شهرداری اصفهان بابت عدم دخالت در اکوسیستم رودخانه

در طول سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که در زمان وجود آب در رودخانه ی زاینده رود، شهرداری اصفهان در محدوده ی شهر اصفهان اقدام به از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه ی آب میکرد. این موضوع بعضا آسیب هایی جدی را به تنوع زیستی رودخانه در این محدوده وارد می آورد. در طول سال ۹۹ شاهد آن بودیم که شهرداری اصفهان کمترین دخالت را در اکوسیستم رودخانه وارد آورده و زیبایی رودخانه به همین دلیل دوچندان شده است. ضمن آنکه در سال جاری شاهد افزایش محسوس تعداد پرندگان بهاری و تابستانی در رودخانه بودیم به گونه ای که حتی در چندین نوبت زادآوری پرندگان آبزی بزرگ جثه در محدوده ی شهر اصفهان مشاهده شد.

به همین مناسب آوای بوم بر خود دانست تا از این تغییر رویه ی شهرداری اصفهان تشکر رسمی به جا آورد. در همین راستا نامه از طرف انجمن به شهرداری اصفهان تقدیم شد که متن آن در زیر آمده است:

نامه ی انجمن آوای بوم به شهرداری اصفهان

جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: تقدیر از مجموعه شهرداری اصفهان بابت عدم تخریب پوشش گیاهی رودخانه زاینده رود

با سلام و احترام
رودخانه بخشی مهم از یک اکوسیستم سالم است که خود منشا ایجاد یک چرخه ی غذایی در زیستگاه مختص به خود است. دست بردن در هر جزء این اکوسیستم میتواند در نهایت منجر به تغییراتی جدی شود که کاهش جمعیت گونه های گیاهی و جانوری را در پی دارد. پوشش گیاهی درون و حاشیه¬ی رودخانه ی زاینده رود یکی از مهم ترین بخش های اکوسیستم این رودخانه است که تضمین کننده بقا و زادآوری بسیاری از گونه¬های جانوری است. در سال¬های گذشته از بین بردن این پوشش گیاهی توسط ارگان های ذیربط بعضاً آسیب های جدی به آن زده است.
در سال ۹۹ شهروندان اصفهان شاهد کمترین آسیب به اکوسیستم طبیعی رودخانه بوده¬اند و این امر باعث شده است که نه تنها شهروندان شاهد تنوع زیستی فوق العاده¬ی وابسته به حیات این رودخانه باشند، گونه های ارزشمند جانوری این رودخانه نیز توانستند به سبب عدم از بین رفتن پوشش گیاهی، اغلب زادآوری موفقی را پس از سال¬ها در بستر این رودخانه در شهر اصفهان داشته باشند.
در همین راستا، انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم بدین وسیله مراتب قدردانی خود از شهرداری محترم اصفهان بابت عدم دخالت در اکوسیستم رودخانه ی زاینده رود و عدم قطع و از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه¬ی رودخانه در سال ۹۹ را اعلام می¬دارد. به این امید که این رویه در سال¬های آتی نیز ادامه داشته باشد.

با آرزوی موفقیت و بهروزی
هیأت مدیره ی انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین
رونوشت: خانم دکتر مرتضایی نژاد؛ مدیرعامل محترم سازمان پارک ها و فضای سبز

دریافت تصویر نامه ی ارسالی به شهرداری اصفهان

 

صدور جواز صید سهره ی طلایی و اعتراض آوای بوم

در روز های گذشته خبر ها حاکی از صدور جواز صید سهره ی طلایی به گوش رسیده است. این جواز ها از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها صادر و به افراد متقاضی صید و فروش سهره داده میشود. آوای بوم در طی نامه ای به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مراتب اعتراض خود را اعلام و درخواست ارائه ی توضیحات تکمیلی از این اداره کل را کتبا اعلام نمود.

همچنین روزنامه ی اعتماد در این ارتباط مقاله ای را نوشت که برای مطالعه ی آن کافی است بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مطالعه ی مطلب روزنامه ی اعتماد در ارتباط با سهره ی طلایی

در این ارتباط مصاحبه ای نیز رادیو ایران با مدیر عامل انجمن آوای بوم داشت که میتوانید در زیر آن را بشنوید:

متن نامه ی ارسال شده از این انجمن به آن اداره کل به شرح زیر میباشد:

فایل نامه در ارتباط با مجوز صید سهره ی طلایی

جناب آقای دکتر حشمتی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

با سلام
ادارات کل حفاظت محیط زیست در هر استان تنها متولی حفاظت حیات وحش آن استان و در واقع تنها مامن و پناه برای حفظ و حراست گونه های زیستی و حفظ ذخایر ژنی هستند. قطعا مسئولیت حفاظت پرندگان نیز به عنوان بخشی از حیات وحش کشور به عهده ی آن اداره کل محترم است. شنیدن خبر اخیر مبنی بر صدور مجوز های صید گونه ی سهره ی طلایی برای دوست داران پرندگان در استان و برای اعضای انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم خبری ناراحت کننده بود و موجب پیش آمدن سوالات بسیاری گشته است که شرح آن در زیر می آید:
۱)صدور جواز صید و شکار هر گونه ای از جانداران، پس از برآورد جمعیت آن گونه در زیستگاه و پس از مشخص شدن میزان افزایش جمعیت آن گونه و با در نظر گرفتن ظرفیت زیستگاه ها نسبت به جمعیت آن گونه صادر میشود. سوال مشخص این انجمن از آن اداره کل این است که صدور جواز های صید سهره ی طلایی در سال ۱۳۹۹ بر اساس کدام سرشماری و برآورد جمعیت انجام شده است؟ تعداد جواز های صادر شده چگونه محاسبه شده است؟
۲)صید با تور یکی از روش های غیر انتخابی صید پرندگان است (به این معنا که نمیتوان در این روش انتخاب کرد که چه گونه ای صید شده یا چه گونه ای صید نشود). برنامه ی آن اداره کل برای نظارت بر روند صید سهره ی طلایی با تور آن هم با مجوز رسمی آن اداره کل چگونه است؟ آیا شهروندان دلسوز حیات وحش میتوانند از این موضوع که در تور گذاری ها پرنده ای جز سهره ی طلایی صید نمیشود داشته باشند؟
۳) همانگونه که مدیریت صید و شکار و صدور جواز شکار در مواقع مورد نیاز از وظایف ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها میباشد، حفاظت گونه ها و همچنین آموزش و ترویج دانش در ارتباط با گونه ها نیز وظیفه ی آن اداره کل میباشد. از آن اداره کل خواهشمندیم با توجه به اینکه صدور جواز صید پرندگان را در حوزه ی وظیفه ی خود دانسته و به آن عمل کرده است، گزارشی نیز به شهروندان در ارتباط با انجام مسئولیت خود در ارتقا سطح حفاظت پرندگان آواز خوان از جمله سهره ی طلایی داده و همچنین اعلام نماید چه طرح ها و پروژه های آموزشی و ترویجی برای حفظ گونه ی ارزشمند سهره ی طلایی انجام داده است؟
۴) خرید و فروش پرندگان در فضای فیزیکی و مجازی در استان اصفهان پدیده ای است که متاسفانه در مکان های مختلف شاهد آن هستیم. محل هایی از جمله بازار پرنده فروشان پل سرهنگ در شهر اصفهان، محلی شناخته شده برای خرید و فروش پرندگان است. یکی از پرندگانی که به طور شایع در این بازار ها خرید و فروش میشود گونه ی سهره ی طلایی است. این انجمن خواهشمند است آن اداره کل اعلام نماید که در سال گذشته چه اقداماتی برای نظارت و برخورد با متخلفان در این بازار ها داشته است و چگونه بر فعالیت این بازار ها نظارت میکند؟

انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم معتقد است که صید پرندگان نه تنها نمی تواند درآمد پایداری برای مردم باشد بلکه درآینده نزدیک با صید بیش از حد این پرندگان که نقش مهمی در پراکنش گیاهان و کنترل آفات دارند، صدمات جدی را به اکوسیتم های طبیعی، گونه های جانوری هم بوم، تنوع زیستی، زنجیره های غذایی حیات وحش و مزراع کشاورزی خواهیم زد که آن موقع قابل جبران نخواهد بود و هزینه ای دوچندانی را بر عهده مردم و سازمان های مربوطه خواهد گذاشت. امروزه درآمدهایی که از حوزه پرنده نگری کسب می شود بسیار بیش تر از درآمدهای زودگذر صید و شکار و قاچاق پرندگان می باشد که علاوه بر اینکه به عنوان استفاده پایدار از طبیعت محسوب می شوند بلکه باعث افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به ارزش اکولوژیکی پرندگان می شود و از آن اداره کل انتظار میرود که جهت و رویه ی عمل خود را متناسب با علم روز و دانش حفاظت، به روز کرده و بهبود دهد.
در آخر کلام با وجود ممنوعیت ها و قوانین حمایتی، همچنان سهره طلایی ایران در تعداد انبود صید و قاچاق میشود. به نظر میرسد با توجه به تقاضای بسیار بالای بازار برای خرید این پرنده و مشتریان زیاد آن، به جای صدور مجوز پروانه صید این گونه، بهترین راه حفاظت از آن آگاهی رسانی به مردم و فرهنگ سازی در این زمینه است که بهتر است اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این امر برنامه ای مشخص و مدون را تنظیم نماید.

پیروزی پتیشن آوای بوم خطاب به اینستاگرام: از تجارت حیات وحش ایران در برنامه خود جلوگیری کنید!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم در ادامه ی سلسله اقدامات خود در جهت جلوگیری از تجارت حیات وحش کشور در فضای مجازی و اینترنت، دادخواستی (پتیشن) را خطاب به اینستاگرام ارسال کرد.

این دادخواست در تاریخ ۲۱ تیر ۹۹ در سایت change.org تنظیم شد و با امضای تعداد زیادی از دوستداران حیات وحش در داخل و خارج از ایران حمایت گردید. در متن این نامه که به مارک زاکربرگ و آدام موسری، سران اینستاگرام، ارسال شد، درخواست گردید تا به تجارت حیات وحش ایران در اینستاگرام پایان دهند. تا تاریخ نگارش این گزارش که ۱۶ مرداد ۹۹ میباشد تعداد بیش از ۱۶۰۰ امضا جمع آوری شده است. ( لینک پتیشن )

اینستاگرام الگوریتم هایی در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها دارد که در صورت گزارش شدن، پست ها و صفحه های مربوط به خرید و فروش غیر قانونی حیات وحش را حذف میکند. اما به دلیل تحریم ها علیه ایران این الگوریتم ها را در زبان فارسی پشتیبانی نمیکرد. آوای بوم در مرحله نخست با پیشبرد دادخواست از طریق انتشار آن در فضای مجازی با حمایت فعالان و دوستداران حیات وحش در ایران و سایر کشورها اقدام کرد.

خوشبختانه در کمتر ازیک ماه، قبل از آنکه به مرحله رسانه ای کردن دادخواست در سطح بین المللی برسیم شاهد واکنش از سوی اینستاگرام بودیم. در حال حاضر طبق مشاهدات اعضای آوی بوم و گزارشات رسیده از سایر فعالان، نه تنها اینستاگرام در صورت گزارش شدن، پست ها و صفحات فروش حیات وحش را حذف میکند بلکه به صورت خودانگیخته در حال شناسایی و حذف این صفحات میباشد.

برآورد میشود روزانه تا ۱۰۰۰ گونه وحشی در ایران از طریق اینستاگرام خرید و فروش میشده است. این اتفاق بدان معناست که سالانه تا حدود ۳۶۵ هزار مورد خرید و فروش کمتری میتواند اتفاق بیافتد.  انجمن آوای بوم این پیروزی را به تمام دوستداران زمین و حیات وحش تبریک میگوید.

فراخوان همکاری در پژوهش شناسایی اثرات مالچ پاشی

در زمستان سال ۹۸ خبر تصویب مالچ پاشی بخشی از زیستگاه بیابانی اطراف شهرستان ابوزید آباد توسط اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به گوش رسید. در آن زمان انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم با انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد همراهی کرده و همصدا در ارتباط با تبعات زیست محیطی این طرح اطلاع رسانی و نسبت به انجام آن به طور رسمی اعتراض نمودند. جزئیات کامل این رویداد و اعتراض سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را میتوانید در دولینک زیر بخوانید.

مالچ پاشی نفتی در شن زارهای ابوزیدآباد و اعتراض آوای بوم

مالچ پاشی زنگ خطری برای تنوع زیستی ابوزیدآباد

نیاز به وجود پژوهش های روشنگر در ارتباط با تبعات مالچ پاشی بر تنوع جانوری

در آن برهه ی زمانی، در جلساتی که اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با تشکل های مردم نهاد زیستی محیطی برگزار کرد، کارشناسان و مسئولان این اداره اظهار داشتند که در ارتباط با تاثیران مالچ پاشی نفتی بر تنوع و تراکم پوشش جانوری پژوهش ها به قدری کم است که نمیتوان با تکیه بر آن از انجام پروژه های مالچ پاشی جلوگیری نمود. این اداره کل خود به لزوم انجام چنین پژوهش هایی اشاره کرده و حتی اعلام کرد تا حد امکان از انجام آن پشتیبانی خواهد نمود.

فراخوان همکاری جهت انجام پژوهش بر اثرات مالچ پاشی روی تنوع جانوری

با توجه به اینکه انجام پژوهشی در ارتباط با اثرات مالچ پاشی بر تنوع زیستی و انتشار نتایج حاصل از آن میتواند گامی مثبت و پایدار در روشن سازی تاثیرات مالچ پاشی نفتی بر پوشش جانوری زیستگاه ها باشد و در دیگر نقاط کشور نیز بتوان به نتایج آن استناد نمود، لذا انجمن آوای بوم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند و متخصص در این موضوع که داوطلب همکاری هستند دعوت مینماید تا ضمن اعلام حضور خود، در گروهی که به همین منظور تشکیل خواهد گردید شرکت فعال داشته باشند. جهت به سرانجام رسیدن این فعالیت طیف وسیعی از متخصصین میتوانند در طراحی پژوهش، فعالیت و حضور میدانی، تحلیل داده ها و ترجمه و انتشار نتایج آن شرکت کنند.

علاقه مندان میتوانند از دو طریق زیر آمادگی خود را اعلام نمایند:

ایمیل:

info@avayeboom.com

شماره تماس برای واتس اپ: ۰۹۱۳۷۴۱۷۴۶۵

نامه ی انجمن آوای بوم به سایت دیوار در ارتباط با خرید و فروش حیات وحش

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم طی نامه ای که به امضای ۲۲۳ شخصیت حقیقی و حقوقی رسید، از سایت دیوار رسما تقاضا کرد که سریعا وضعیت خرید و فروش حیات وحش در این سایت را اصلاح کند. سایت دیوار در سال های اخیر به یکی از سیاه ترین بستر های خرید و فروش حیات وحش در کشور مبدل شده است و تعداد گونه های حیات وحش که در این وبسایت خرید و فروش میشود به حدی رسیده است که عملا برخورد با متخلفان را دشوار و بعضا ناممکن کرده است.

در این ارتباط انجمن آوای بوم نامه ای خطاب به سایت دیوار نوشته و به مدیریت این سایت وظیفه ی اجتماعی، اخلاقی و قانونی خود را یادآور شد و درخواست کرد هرچه سریع تر این وضعیت در سایت دیوار اصلاح گردد. تصویر این نامه که در زیر آمده است، به امضای ۲۲۳ شخصیت حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ی محیط زیست و پژوهش تنوع زیستی رسیده است.

جلسه ی سایت دیوار با فعالان محیط زیست

پس از آنکه خبر نامه ی انجمن آوای بوم به سایت دیوار در خبرگزاری های ایمنا و برنا منتشر گردید، مدیران وبسایت دیوار جلسه ای را با حضور فعالین مطرح محیط زیست کشور تشکیل دادند. در این جلسه که افرادی چون محمد درویش، احمد بحری، ایمان ابراهیمی، رضا ساکی، حمیدرضا میرزاده و بازیگر سرشناس حامی حیوانات، خانم میترا حجار حضور داشتند، وبسایت دیوار به ارائه ی گزارشی از عملکرد خود پرداخت.

در ادامه مقرر شد انجمن آوای بوم جلساتی به منظور آموزش تشخیص پرندگان و پستانداران اهلی از وحشی برای کارشناسان بخش فنی و محتوای وبسایت دیوار برگزار کند و انجمن نذر طبیعت تشخیص خزندگان وحشی از اهلی را در جلساتی آموزش دهد. همچنین انجمن نذر طبیعت مسئولیت برگزاری جلسه ی مشترک مدیران سایت دیوار با فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور را نیز پذیرفت.

در حال حاضر (۲۸ تیرماه ۹۹) تمامی جلسات لازم و مقرر شده برگزار شده است. انجمن آوای بوم در حال حاضر منتظر انجام اصلاحات از سوی سایت دیوار در بخش خرید و فروش حیوانات است و بدیهی است در صورت انجام نشدن وظایف قانونی سایت دیوار، این انجمن پیگیری های حقوقی لازم را انجام خواهد داد.

این صفحه به روز خواهد شد و اطلاعات تکمیلی در آن قرار خواهد گرفت

۱) به روز رسانی اول: در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ مدیر عامل وبسایت دیوار به آوای بوم خبر از انجام گام اول تغییرات و بهبود تا یک هفته بعد داد. در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ اعضای آوای بوم به بررسی و ارزیابی وبسایت دیوار پرداختند. در طول تلاش برای یافتن آگهی های مرتبط با فروش حیات وحش، تعداد یافت شده تقریبا یک سوم میزان تعداد آگهی ها پیش از امضای نامه و ارسال آن به سایت دیوار بود. از این بابت از سایت دیوار تشکر به عمل آمد و مقرر شد گام دوم و نهایی به زودی برداشته شود.

محیط زیست سایت دیوار

نامه به سایت دیوار

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین پرنده نگری در بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق یک سازمان فعال در شهرستان اصفهان است که تا کنون ۱۲ مدرسه ی مختلف را در افتتاح و آن ها را مدیریت میکند. این بنیاد احیرا اقدام به اجرای طرحی موسوم به مدارس سبز در مدارس زیر مجموعه ی خود نموده است که در این طرح برنامه های مختلف زیست محیطی با همکاری دانش آموزان این مدارس انجام میگیرد. به منظور افزایش دانش دانش آموزان در ارتباط با حیات وحش و گونه های جانوری کشور ایران، مدیریت طرح مدارس سبز در این بنیاد با همکاری انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین پرنده نگری و آشنایی با پرندگان ایران نمود. تصمیم به آنلاین بودن این کارگاه با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور گرفته شد. کارگاه آموشی آنلاین پرنده نگری در محل دبیرستان امام صادق اصفهان و در محوطه ی باز آن برگزار شد و تصویر کارگاه به صورت زنده در صفخات اینستاگرام این مجموعه و همچنین شبکه ی آپارات آن پخش گردید.

موضوعات مطرح شده در کارگاه آموزشی آنلاین پرنده نگری

با توجه به مدت زمان محدود این کارگاه (۶۰ دقیقه) و مخاطبین هدف آن که طیف سنی وسیعی از کودکان و نوجوانان بودند، موضوعات مطرح شده در ارتباط با جذابیت های پرندگان ایران و معرفی اجمالی پرنده نگری و نحوه ی پرنده نگر شدن برای مخاطبین بود تا بتوان به بهترین نحو دانش آموزان را به مطالعه ی بیشتر در مورد پرندگان ترغیب نماید. همچنین در ارتباط با جفت گیری پرندگان ، لانه سازی در پرندگان ، پرنده های مهاجر، لوازم پرنده نگری و گونه هایی چون بادخورک، دارکوب و هد هد مطالبی ارائه شد.

بخش هایی از این کارگاه آنلاین در سه بخش مختلف در شبکه ی مدارس سبز در وبسایت آپارات منشر شده است که در زیر بخش هایی از آن را میبینید:

قسمت اول کارگاه: پرندگان ایران

قسمت دوم کارگاه: پرنده شناسی

قسمت سوم کارگاه: پرنده نگری

روز جهانی پرندگان مهاجر؛ گزارش ۲۰۲۰

روز جهانی پرندگان مهاجر چه روزی است؟ شعار روز جهانی پرندگان مهاجر امسال چه بود؟ هر ساله تمامی فعالان محیط زیست خصوصا دوستاران و حامیان پرندگان, دومین شنبه ماه مه و ماه اکتبر را به پرندگان مهاجر اختصاص داده اند و همه سازمان ها و انجمن های مرتبط با پرندگان سعی می کنند به نحوی برای اطلاع رسانی و مهم داشتن این روزهای مهم به سهم خود فعالیتی داشته باشند. اما امسال به دلیل همه گیر بودن ویروس کرونا تمامی فعالیت ها به صورت مجازی انجام گردید. گزارشی از فعالیت های انجمن آوای بوم به مناسبت wmbd2020 را در این مطلب بخوانید.

روز جهانی پرندگان مهاجر

شعار روز جهانی پرندگان مهاجر ۲۰۲۰

با توجه به اهمیت حفظ و بازیابی اتصال اکولوژیکی و یکپارچگی اکوسیستم هایی که حرکات طبیعی پرندگان مهاجر را پشتیبانی می کنند، شعار جهانی روز پرندگان مهاجر ۲۰۲۰ توسط سایت جهانیWMBD “پرندگان پیوند دهنده دنیا ما هستند” اعلام شد.

امسال تمرکز این روز برای آگاهی سازی عمومی از نحوه مهاجرت پرندگان و مسی های مهاجرتی آنها بود.
همچنین ابزار و روش هایی که در دنیا برای جمع آوری این اطلاعات به انسان کمک کرده است را معرفی کرد.

فعالیت های مجازی روز پرندگان مهاجر ۱۳۹۹

علی رقم اینکه هر سال انجمن آوای بوم برنامه های متنوعی از قبیل گشت های پرنده نگری، گفت و گوهای چهره به چهره برگزار می کرد امسال با نظر به همه گیری ویروس کووید-۱۹ در جهان و عدم امکان ارتباطات نزدیک با مردم این انجمن تلاش کرد تا به روش های دیگری بتواند محرکی برای آگاهی بخشی به عموم مردم باشد که این فعالیت ها عبارت است از:

  •  ساخت ویدیو کلیپ (پویش هم صدایی برای روز پرندگان مهاجر)
  • ویدیو کلیپ حلقه گذاری انجمن آوای بوم
  •  رونمایی از تی شرت با طرح پرندگان مرزی ندارند
  •  لایو در صفحه اینستاگرام آوای بوم با سهیل اولادزاد درباره پرندگان مهاجر در تالاب ها

شرح فعالیت های فوق به قرار زیر است:
با توجه به عدم امکان ارتباط چهره به چهره با مردم، انجمن آوای بوم تلاش کرد تا به صورت مجازی در صفحات خود به اطلاع رسانی هایی در خصوص این روز بپردارد.

و با مشارکت تعدادی از علاقه مندان و فعالین حوزه طبیعت و طبیعتگردی ویدیویی برای آگاهی رسانی و هم صدایی برای پرندگان مهاجر ساخته شد تا صدای انجمن به واسطه این افراد به گوش مردم برسد.

همچنین به خاطر اینکه تمرکز امسال در این روز بر روی مسیر مهاجرت پرندگان و ابزاری است که به انسان رصد این مسیرها را میسر می کند انجمن آوای بوم ویدیو کلیپ خود را در خصوص حلقه گذاری این انجمن منتشر کرد تا مردم را با شیوه حلقه گذاری و اهمیت آن آشنا سازد.

برای حمایت از انجمن و پروژه های حفاظتی از پرندگان نیز از تی شرتی با طرح و شعار پرندگان مرزی ندارند رو نمایی شد و برای فروش در سایت قرار گرفته شد که تمام درآمد حاصل از آن صرف پروژه های حفاظتی خواهد شد.

خرید تی شرت روز جهانی پرندگان مهاجر

همچنین در لایو اینستاگرام با آقای سهیل اولادزاد فعال محیط زیست از مازندران در خصوص پرندگان مهاجر، وضعیت آنها در تالاب میانکاله، آسیب هایی که در شمال کشور متوجه آنهاست و اقداماتی که عموم مردم می توانند انجام دهند صحبت شد.

روز جهانی پرندگان مهاجر

آشیانه های پرندگان در چهارباغ فعال شد!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم با همکاری شهرداری اصفهان در تابستان ۹۸ اقدام به ساخت و نصب تعدادی نسب باکس (آشیانه ی مصنوعی) برای پرندگان کرده و آشیانه ها را در خیابان چهارباغ عباسی و پارک هشت بهشت در شهر اصفهان نصب نمود.

گزارش انجام پروژه ی ساخت و نصب لانه ی پرندگان در خیابان چهارباغ

لونه پرنده اصفهان پارک

در سرکشی اعضای آوای بوم که در خرداد سال ۹۹ انجام شد، برخی از لانه ها مشخصا فعال بوده و در آن ها نر و ماده ها مشغول بزرگ کردن جوجه ها بودند. تصاویری نیز از فعالیت آن ها گرفته شد که در عکس ها و کلیپ زیر میتوانید مشاهده کنید. برای دیدن این لانه ها کافی است در از میدان انقلاب در اصفهان تا میدان امام حسین پیاده روی کرده و با دقت بیشتری به درختان نگاه کنید. همچنین در پارک هشت بهشت نیز تعدادی لانه به خصوص در مجاورت کاخ هشت بهشت نصب شده است.

در این طرح ابتدا آوای بوم ضمن شناسایی پرندگان در منطقه ی مورد نظر، نست باکس مناسب نصب در این محل را طراحی نموده و سپس سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان با زائدات چوب موجود در کارگاه های این سازمان، اقدام به ساخت این نست باکس ها کرد. سپس مدیریت خیابان چهارباغ اصفهان جهت نصب آن ها در محل به کمک آوای بوم شتافت.

نست باکس چیست؟

نست باکس جعبه ای چوبی است که توسط انسان ساخته و نصب میشود و پرندگان در آن لانه میسازند. نست باکس ها برای گونه های مختلف پرندگان ابعاد و اشکال متفاوتی دارند. آوای بوم در طول سال های گذشته پروژه های مختلفی را در زمینه ی طراحی و نصب نست باکس ها انجام داده است که میتوانید در لینک زیر بخوانید:

طرح ساخت و نصب نست باکس در آوای بوم

همچنین اگر تمایل دارید میتوانید خودتان هم نسب باکس خریده و آن را در حیاط یا باغچه ی خود نصب کنید و یا میتوانید از پروژه ساخت نست باکس ها در آوای بوم حمایت کنید.

نامه ی آوای بوم به محیط زیست اصفهان: از فروش حیات وحش در اینترنت جلوگیری کنید!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم در ادامه ی فعالیت های خود برای جلوگیری از خرید و فروش حیات وحش کشور در فضای مجازی و اینترنت، نامه ای را خطاب به مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نوشته و از آن اداره کل درخواست نمود برای تغییر رویه های فعلی در برخورد با قاچاقچیان مجازی حیات وحش اقدامات لازم را انجام دهد.

به نظر میرسد رویه های فعلی جلوگیری از خرید و فروش حیات وحش در اینترنت به اندازه ی کافی بازدارنده نبوده و اقدامات غیر قانونی سوداگران حیات وحش گاها رو به افزایش نیز میرود.

آوای بوم در این نامه از اداره کل محیط زیست استان اصفهان درخواست نموده است که ضمن هماهنگی بیشتر با نیروی انتظامی استان و مراجع قضایی مربتط، ساز و کاری را ترتیب دهد که بتوان از طریق آن در کمترین زمان متخلفان را شناسایی کرده و برخورد های لازم انجام گیرد.

یکی از مشکلاتی که در ارتباط با برخورد با این متخلفان وجود دارد، ناکارآمد بودن روش های دریافت گزارش تخلف از شهروندان و پیگیری سریع آن است. مشکل دیگر اما، عدم آموزش های کافی در این ارتباط به ارگان های مرتبط در زمینه ی برخورد های قضایی در ارتباط با جرایم خرید و فروش حیات وحش است و یکی دیگر از مشکلات نیز نبود تقسیم وظیفه ی دقیق در زمینه ی برخورد با متخلفان میان ارگان های مختلف میباشد.

متن این نامه را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

 

جذب پرندگان؛ کارگاه آنلاین آوای بوم

آشیانه سازی,  و عذا دهی به پرندگان, از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است. چرا که از ابتدا انسان با توجه به دلایل متعدد خصوصا منافعی که برای محیط زندگی خود داشته است, علاقه به جذب پرندگان داشته اند. به همین دلیل است که ساخت آشیانه و غذا دهی به پرندگان به مثابه علم است که در اکثر نقاط جهان طرفداران زیادی دارد و مطالعات بسیاری در این خصوص در طول سالیان دراز انجام شده است. اما روش های اصولی را میشناسیم؟

این موضوع به انسان امروزی که درگیر شهرنشینی و دغدغه های مربوط به آن است کمک می کند تا پرندگان را به محل زندگی خود بکشاند و بخشی از طبیعت را در حیاط یا بالکن خانه خود در مرکز شهر داشته و از تجربه آن لذت ببرد.

به همین دلیل انجمن آوای بوم بر آن شد تا روش های اصولی را به مخاطبانش یاد دهد, تا بدون آسیب به پرندگان و محیط زیست و تغییر در رفتار طبیعی آنها، پرندگان را به خانه های انسان ها بیاورد.
به همین منظور و با توجه به همه گیری ویروس کرونا و داشتن مخاطبانی از همه جای نقاط ایران, کارگاه به صورت آنلاین و مجازی برگزار گردید و این دومین کارگاه آنلاین آوای بوم محسوب می شود.
در این کارگاه که در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، تعداد ۲۴ نفر از علاقه مندان به این حیطه, حضور داشتند و به مباحثی همچون اصول ساخت آشیانه مناسب برای پرندگان و محل نصب آنها، راهکار های محافظت از لانه ها در برابر مهاجمان طبیعی، انواع فیدر ها، انواع و روش های ساخت آنها پرداخته شد.

webinar birds

اطلاعات تماس


آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۱۳۷۴۱۷۴۶۵

جستجوی سریع


4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q