3334.jpg

عضویت

عضویت در پرنده شناسان آوای بوم از ابتدای سال 97 تسهیل گردید و در حال حاضر علاقه مندان میتوانند به راحتی کارت عضویت آوای بوم را دریافت نمایند. شرایط و مزایای عضویت در آوای بوم در جدول قابل مشاهده میباشد. اعضای آوای بوم همانند خانواده ای صمیمی، در تمام تصمیمات و فعالیت ها در کنار هم هستند و امیدوار به بزرگ شدن هر روز این خانواده هستیم.
در حال حاضر مسئولیت رسیدگی و عضویت آوای بوم، سرکار خانم مهسا هاشمی هستند. جهت هرگونه هماهنگی، سوال و یا پیشنهاد میتوانید با آوای بوم در تماس باشید.
فرم عضویت را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.
پس از تکمیل فرم، آن را به نشانی اینترنتی زیر با موضوع عضویت ارسال نمایید:
[email protected] 

سطح های عضویت پرنده شناسان آوای بوم

سطح های عضویت پرنده شناسان آوای بوم

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212