گالری تصاویر پرندگان کمیاب رکورد شده

در این صفحه تصاویر پرندگانی به نمایش گذاشته میشود که توسط تیم آوای بوم و یا اعضای باشگاه پرنده نگری آوای بوم تصویر برداری شده و از پرندگان کمیاب محسوب میشوند.
تصاویر قرار گرفته در این گالری یکی از شرایط زیر را دارا هستند:

  • برای نخستین بار در استان مورد نظر مشاهده شده اند
  • جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب میشوند
  • خارج از فصل یا محدوده پراکنش طبیعی پرنده مشاهده گردیده اند
  • در بازدید های متعدد آوای بوم از منطقه، برای نخستین بار بعد از مدت ها مشاهده گردیده اند
مشتاقانه منتظر پیوستن شما به خانواده آوای بوم هستیم.


Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212