برگزاری کارگاه تئوری

برگزاری کارگاه تئوری "آشنایی با پرندگان و پرنده نگری" برای اعضای کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی

 

در تاریخ پنجشنبه 17 اسفند 96 کارگاهی به دعوت کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی برگزار گردید. ای ابراهیمی و مهسا هاشمی به نمایندگی از آوای بوم مباحث مرتبط را تدریس کردند.شرکت کنندگان از اعضای فعال این کمیسیون بودند که تعدادی از آنها به دلیل شناخت قبلی و شرکت در برنامه های گذشته اوای بوم, علاقه مند به شرکت در این کارگاه بودند و دیگر افراد پس از اتمام کارگاه و اطلاع از پرنده ها وفعالیت پرنده نگری مشتاق شرکت در برنامه های آینده آوای بوم شدند..

بنابراین در صبح روز جمعه در تاریخ 18 اسفند 96 کارگاه عملی و تفریحی پرنده نگری در منطقه نمونه گردشکری صفه برای شرکت کنندگان کارگاه روز قبل, برگزار شد. ابتدا شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند وپس از صحبت های توجیهی راهنمایان در مرکز پرنده نگری اصفهان و دریافت دوربین های دو چشمی، به همراه راهنمایان پرنده نگری در دو مسیر شروع به پیمایش کردند و با اشتیاق و علاقه تعدادی پرنده ثبت کرده و در مقابل اطلاعاتی در مورد پرندگان دیده شده درطی مسیرتوسط راهنمایان به افراد منتقل شد.

 

 

Date

02 فروردين 1397

Categories

باشگاه پرنده نگری, آموزش

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212