دریافت یک دلیجه

دریافت یک دلیجه

در پی تماس یکی از دوست داران حیات وحش در تاریخ 4 بهمن مبنی بر یافته شدن یک دلیجه، تیم آوای بوم یک عدد دلیجه از این فرد دریافت نمود. دلیجه ی مذکور متاسفانه به دست افراد ناآگاه نگهداری میشده است که پس از کندن تمامی پر های دم، پرنده را به حال خود رها کرده بودند. این پرنده پس از تیمار اولیه، هم اکنون در سلامت کامل به سر میبرد. لازم به ذکر است اغلب پرندگان جهت پرواز و حفظ تعادل خود وابستگی شدید به دم دارند و بدون آن قادر به زندگی در طبیعت نیستند و نیازمند تیمار تا مرحله ی رشد دوباره ی پرها میباشند.

 

 

 دلیجه یکی از کوچکترین پرندگان تیره ی شاهینیان است که به دلیل نحوه ی زندگی و تغذیه از جوندگان و حشرات، برای سلامت محیط زیست بسیار مفید است. این پرنده متاسفانه از جمله پرندگانی است که بسیار مورد سو استفاده ی سودجویان قرار میگیرد دلیجه از جمله پرندگان تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و .رگونه صید و شکار و خرید و فروش آن پیگرد قانونی دارد.

Date

03 بهمن 1393

Categories

تیمار و رهاسازی

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212