درختی به اسم آوای بوم

درختی به اسم آوای بوم

در تاریخ 20 اسفند به مناسبت هفته ی درختکاری، در آوای بوم دست در دست یکدیگر نهالی کاشتیم تا شاهد رشد آن همراه با رشد آوای بوم باشیم. درختی به اسم آوای بوم که همراه ما و عضوی از خانواده ی آوای بوم خواهد بود.

لازم به ذکر است انتخاب نوع نهال و مکان کاشت پس از مشورت با شهرداری محترم انجام گرفت.

.پس از کاشت درخت به همراه یکدیگر ساعاتی را در پارک ناژوان و پس از آن در کوه دمبه به پرنده نگری و ثبت و تصویر برداری از پرندگان پرداختیم

 

Date

02 بهمن 1393

Categories

باشگاه پرنده نگری, اجرایی

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212