اعضای باشگاه پرنده نگری به دنبال جغد!

اعضای باشگاه پرنده نگری به دنبال جغد!

در تاریخ شنبه 10 تیر ماه، با فراخوان و دعوت باشگاه پرنده نگری آوای بوم، برنامه ای در پارک کوهستانی صفه با هدف یافتن مرغ حق صورت گرفت.

در این برنامه که اعضای سطوح بوم 2 و بوم 3 آواب بوم حضور داشتند، از اولین ساعات شب حرکت خود را آغاز نمودیم. با حرکت در مسیر های مناسب، به وسیله نور افکن های دستی بر روی درختان نور انداخته و به دنبال مرغ حق میگشتیم. پس از حدود 4 ساعت پیاده روی متاسفانه مرغ حقی یافت نشد. 

لازم به ذکر است که در سال های گذشته تیم و اعضای آوای بوم در تاریخ های مشابه چندین بار این گونه از جغد را در مکان مشابه رویت نموده بودند. نبود حتی یک فرد مرغ حق در سال جاری در این منطقه، جای سوال و بررسی بیشتر دارد.

مرغ حق

Date

29 تیر 1396

Categories

باشگاه پرنده نگری

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212