عضویت آوای بوم در کمیته ملی پرندگان و شبکه های برق

عضویت آوای بوم در کمیته ملی پرندگان و شبکه های برق

در تابستان 1396، کمیته ملی پرندگان و شبکه های برق به همت شرکت توزیع برق استان مرکزی و انجمن درنای خاکستری، شکل گرفت. فعالیت این کمیته در راستای ایمن سازی شبکه های برق کشور برای جلوگیری از تلفات پرندگان بوده و در اولویت دوم، استفاده از شبکه های برق جهت تعامل بیشتر سازه های انسانی و طبیعت.

این کمیته که زیر نظر وزارت نیرو فعالیت خواهد نمود، متشکل از متخصصان دو حوزه برق و پرندگان است. در این کمیته اعضای هیئت علمی، کارشناسان اداره برق و کارشناسان پرندگان فعالیت خواهند نمود و از کمک های افراد علاقمند و متخصص حوزه های دیگر نیز استفاده خواهد گردید. 

جناب آقای ایمان ابراهیمی، به نمایندگی از موسسه پرنده شناسان آوای بوم در هسته ی مرکزی این کمیته ملی فعالیت خواهد داشت و به عنوان یکی از کارشناسان پرندگان کشور به ارائه ی مشاوره های علمی و عملی خواهد پرداخت.

امید است با فعالیت آغاز به کار عملی این کمیته، مناطق پرخطر خطوط برق برای پرندگان در کشور شناسایی شده و ضمن ایمن سازی این خطوط، فعالیت های کارشناسی جهت استفاده از آن ها برای جذب و حفظ پرندگان انجام گیرد.

لازم به ذکر است در مرحله ی تحقیقاتی این فعالیت، آوای بوم در 3 منطقه ی استان اصفهان مناطق پر خطر و با پتانسیل بالا جهت ایمن سازی را شناسایی کرده و گزارش آن تقدیم به کمیته ملی شده است.

Date

18 شهریور 1396

Categories

اجرایی

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212