رها سازی یک عدد کلاغ ابلق

رها سازی یک عدد کلاغ ابلق

در تاریخ 4 شهریور 1396، یه عدد کلاغ ابلق که از سوی شهروندان به آوای بوم تحویل داده شده بود پس از بررسی سلامت کامل، رها سازی گردید.

یکی از شهروندان علاقه مند به حیوانات، این پرنده آسیب دیده را در خیابان یافته و متوجه آسیب بال و کتف پرنده میشود. این شهروند محترم پس از انتقال این پرنده به دامپزشکی، متوجه ارثی بودن مشکل شده و پس از مدتی نگه داری با آوای بوم تماس گرفت. تیم تیمار و رها سازی آوای بوم پس از بررسی وضعیت پرنده، تصمیم گرفت این پرنده را در مکانی مناسب در محل دفن زباله اصفهان رها سازی نماید.

لازم به ذکر است با توجه به همه چیز خوار بودن این گونه از کلاغ و رفتار اجتماعی آن، احتمال ایجاد مشکل و کمبود غذا و آب در طول سال در این مکان از هر مکان دیگری کمتر خواهد بود.

Date

18 شهریور 1396

Categories

تیمار و رهاسازی

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212