جلسه دوستانه با جناب آقای مقدری، عضو شورای شهر اصفهان

جلسه دوستانه با جناب آقای مقدری، عضو شورای شهر اصفهان

در تاریخ چهارشنبه 15 آذر 1396  جلسه ای دوستانه با جناب آقای مقدری، عضور شورای شهر اصفهان و عضو سازمان عدالت و آزادی ایران انجام گرفت.

هدف از این دیدار، آشنا کردن این عضو فعال شورای شهر با فعالیت های پرنده نگری در شهر اصفهان و ظرفیت بالقوه ی آن برای کارآفرینی و جذب گردشگران بود. در این دیدار جناب آقای مقدری بیان نمودند که در دوره جدید شورای شهر، مدیران مجموعه ی شهرداری مدیرانی روشنفکر و پذیرای طرح ها و ایده های جدید هستند. هم چنین ایشان راهنمایی هایی را برای پیشبرد اهداف توسعه پرنده نگری در شهر ارائه نمودند.

ایمان ابراهیمی، مدیر عامل موسسه آوای بوم نیز در این دیدار ضمن تبریک فعالیت های جدید شورای شهر، به بیان گزارشی از عملکرد ها و اهداف مجموعه ی آوای بوم پرداخته و آینده ای روشن را برای اصفهان در زمینه پرنده نگری ترسیم نمودند.

همچنین در این دیدار دوستانه، جناب آقای مقدری دقایقی را صرف آشنایی با پرنده نگری و مشاهده پرندگان یکی از شهر های اصفهان کردند.

Date

16 آذر 1396

Categories

اجرایی

Get in Touch

Avayeboom Society

AJam apartment. chahar bagh street.
isfahan. iran

 

T+983136516212