• سارگپه پابلند

نام پرنده: ساری

گونه ی پرنده: سارگپه پابلند

تاریخ دریافت: ۱۹ بهمن ۹۷

داستان پرنده:

ساری به همراه دانا از خوزستان برای ما ارسال شد. ناخن پای راست این پرنده از جادرآمده و خونریزی داشت. علت این عارضه مشخص نبود.

وضعیت فعلی و نهایی:

ساری برای درمان به مرکز دامپزشکی پارک پردیسان در تهران ارسال شد.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۱۳۷۴۱۷۴۶۵

جستجوی سریع

4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q