نوشته‌ها

تحلیل صدای پرندگان چه اطلاعات ارزشمندی به ما می دهد؟

یکی از صداهای شهری که همه ی ما آن را هر روز می شنویم صدای پرنده ها یا در واژه ای بهتر آوای پرندگان در طبیعت می باشد. صدای پرندگان یکی از کلیدهای شناسایی پرندگان محسوب می شود. در واقع پرندگان با صداها و آواهای مخصوص خود با یکدیگر حرف می زنند و ارتباط برقرار می کنند. آوای پرندگان در بین صدای های دیگر حیوانات بیشتر شنیده می شود اما شاید توجه زیادی به آن نکردیم که این آواها دقیقا چه پیامی را انتقال می دهند؟ و این که چگونه می شود آواهای پرندگان در طبیعت را تحلیل کرد؟

پیشرفت تکنولوژی در ضبط و تحلیل صدای پرندگان

پرندگان به دلایل مختلفی از خود آوا تولید می کنند که مکان و زمان در تولید این آوها می تواند بسیار موثر باشد. به طور مثال در فصل بهار پرندگان برای جذب جفت خود شروع به آوازخوانی می کنند و در بعضی اوقات برای دفاع از آشیانه خود در برابر مهاجمان از آوای خود استفاده می کند. کاربرد و تنوع این آواها برای پرندگان بسیار زیاد و پیچیده می باشد. اما سوال اصلی این است که این آواها چه کاربردی برای ما دارند ؟ و اینکه آوای پرندگان برای ما هم پیغامی دارند؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی ابزارهای متفاوتی وجود دارد که می تواند با استفاده از آن ها پرندگان را با صدای آن ها شناسایی کرد و همینطور ابزاری وجود دارد که ضبط و تحلیل صدای پرندگان را برای ما بسیار آسان کرده اند.

      چرا صدای پرندگان را تحلیل می کنیم؟

انسان ها درک بهتری از صدای پرندگان نسبت به گونه های جانوری دیگر دارند و همچنین در دسترس ترین آوای های زیستی برای ما، آوای پرندگان می باشد به طوریکه شما می توانید آواز پرندگان در باغچه خانه ی خود و در یک پارک شهری بشنوید. با توجه به اینکه پرندگان از تنوع گونه ای بیشتری در بین جانوران برخوردار هستند لذا تنوع آوایی بیشتری را در بین پرندگان شاهد هستیم. دلیل دیگری که تحلیل صدای پرندگان امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته تاثیر گذاری تغییرات مکانی و زمانی بر صدای پرندگان است که همین عامل باعث می شود ما در زمان های مختلفی آواهای مختلفی را از پرندگان بشنویم.

آوازخوانی سار

چه اطلاعتی را می توان با استفاده از تحلیل صدای پرندگان به دست آورد؟

در سال های اخیر پژوهشگران توانسته اند اطلاعات بسیار ارزشمندی را از تحلیل صدای پرندگان به دست آورند. با تحلیل صدای پرندگان می توان کیفیت زیست محیطی مناطق شهری و زیستگاه های طبیعی را ارزیابی کرد. شاید برایتان جالب باشد که می توان با استفاده از تحلیل صدای پرندگان به تغییرات اقلیمی پی برد. در سال های اخیر به دلیل گرم شدن زمین مهاجرت پرندگان دچار تغییر زمان بندی شده لذا همین عامل باعث ایجاد تغییرات در آواهای پرندگان شده است.

کاربرد تحلیل صدای پرندگان برای پرنده نگران

یکی از کاربرد های مهم تجزیه و تحلیل صدای پرندگان شناسایی گونه های مختلف پرندگان و رفتارشناسی پرندگان می باشد (در اینجا تاکید بر پرندگان خشکی زی و آوازخوان است). شاید شما علاقه مند باشید یک پرنده نگر بشوید و توانایی شناسایی پرندگان محیط اطراف خود را داشته باشید و رفتار آن ها را بیشتر بدانید و درک کنید لذا شما بدون هیچ نیازی به دوربین دوچشمی و دروبین عکاسی می توانید با استفاده از ضبط و تحلیل صدای پرندگان آن ها را شناسایی کنید اما چطور می توان بدون هیچ دورینی و پرندگان مشاهده را شناسایی کرد ؟

 

ضبط آوا

اسپکتوگرام

ابزار ضبط و تحلیل صدای پرندگان

امروزه دستگاه های مختلفی برای ضبط آوای پرندگان وجود دارد که بعضی از این دستگاه شامل میکرفون هایی هستند که به تلفن همراه متصل شده و بعضی دیگر به ضبط کننده های صدا متصل می شوند. دستگاه هایی نیز طراحی شده که شما می توانید با نصب آن در مناطق شهری و زیستگاه های طبیعی صدای پرندگان را در طول روز با بالاترین کیفیت ممکن ضبط کنید.

ابزارهای ضبط و تحلیل صدای پرندگان:

 1. نرم افزارهای مختلفی برای گوشی
 2. نرم افزار های سیستم های کامپیوتری
 3. دستگاه های اکوستیک
 4. میکروفون و ریکوردر

الگوهای طیفی صدای پرندگان مهمترین عامل شناسایی انواع گونه های پرندگان می باشد. شما می توانید با استفاده از کلیدهای مختلفی که برای صدای پرندگان وجود دارد پرندگان اطراف خود را با کمک از آواهای آن ها شناسایی کنید حتی می توانید به این موضوع پی ببرید که پرندگان با آوایی که تولید می کنند چه پیامی را منتشر می کنند.

کتاب صوتی پرندگان

ویژگی های اکوستیک صوتی پرندگان:

 1. شدت صوتی
 2. فرکانسی صوتی
 3. زمان صوت

تحلیل آوای پرندگان بر چه اساسی صورت می گیرد؟

تحلیل صدای پرندگان بر اساس ویژگی های اکوستیک پرندگان صورت می گیرد. که این ویژگی ها شامل شدت صوتی آوای پرنده، فرکانس صوتی پرنده و زمان آوایی پرنده می باشد. بر اساس این سه ویژگی آواهای پرندگان توسط نرم افزارهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. اما شاید برای شما غیرقابل درک باشد که از روی تحلیل صدای پرندگان چگونه می توان به کیفیت و مخاطرات محیط زیستی مناطق زیستگاهی پی برد. نتایج پژوهش هایی که بر روی صدای پرندگان انجام شده نشان می دهد آوای پرندگان شاخص بسیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت محیط زیست مناطق شهری و زیستگاه های طبیعی است.

نتایج تحلیل صدای پرندگان:

 1. ارزیابی تنوع زیستی پرندگان
 2. ارزیابی تغییرات اقلیمی
 3. ارزیابی آلودگی های صوتی
 4. ارزیابی تغییرات ساختارهای لکه های کاربری ها
 5.  ارزیابی مخاطرات محیط زیستی
 6. ارزیابی کیفیت زیستگاه ها
 7. رفتارشناسی پرندگان
 8. شناسایی گونه های پرندگان
 9. برآورد جمعیت پرندگان
 10. شناسایی گونه های مهاجم

پیش بینی آلودگی های صوتی مناطق شهری با استفاده از تحلیل صدای پرندگان

به دلیل توسعه شهرنشینی کاربری های مختلفی نیز ایجاد شده. کاربری هایی مانند مراکز صنعتی که بیشترین آلودگی های صوتی را در شهرها تولید می کنند. این آلودگی های صوتی روی صدای پرندگان تاثیر بسزایی داشته است. به صورتی که این آلودگی ها باعث شده نوع و تنوع صدای پرندگان شهری با پرندگان مناطق زیستگاهی متفاوت باشد. تحقیقات نشان می دهد پرندگان شهری برای مقابله با آلودگی صوتی از آواهایی استفاده می کنند که فرکانس و شدت صوتی بیشتری داشته باشد. حتی این تحقیقات نشان داده است پرندگان شهری در زمان هایی که آلودگی صوتی در بالاترین حد خود است تمایل کمتری به آوازخوانی و تولید آوا دارند. لذا امروزه پژوهشگران با استفاده از ضبط و تحلیل صدای پرندگان توانسته اند آلودگی های صوتی را در مناطق شهری پیش بینی کنند و تاثیرات آن را بر رفتار پرندگان مورد بررسی قرار دهند.

ضبط صدای پرندگان

پیش بینی تغییرات تنوع زیستی پرندگان با استفاده از تحلیل صدای پرندگان

با توجه به اینکه اکثر پرندگان برای ارتباطات خود از آوا استفاده می کنند و همینطور هر پرنده ای آوای مخصوص خود را دارد می توان تنوع زیستی بسیاری از مناطق شهری و غیر شهری را براورد کرد. امروزه روش های مختلفی برای براورد تنوع زیستی پرندگان است ولی بهترین روشی که می توان از آن برای تغییرات تنوع زیستی استفاده کرد تجزیه و تحلیل صدای پرندگان می باشد. در این روش می توان حتی پرندگان شبزی مانند جغد ها را هم شناسایی کرد. با توجه به اینکه پرندگان در فرکانس های مشخصی آوازخوانی می کنند تحلیل این صداها با سهولت رو به رو می شود. در بعضی اوقات نیز می تواند با تحلیل این آواها ورود گونه های مهاجم را نیز مورد تشخیص داد.

تحلیل صدای پرندگان برای چه کسانی کاربرد خواهد داشت:

 1. پرنده شناسان
 2. پرنده نگران
 3. دانشجویان محیط زیست
 4. اکولوژیست ها
 5. زیست شناسان
 6. کارشناسان حیات وحش
 7. طراحان فضاهای سبز و مدیران شهری

 

در نهایت می توان با تجزیه و تحلیل صدای پرنده ها در طبیعت یا در واقع همان آوای پرندگان در طبیعت و دیگر گونه های جانوری مدیریت بهتری را برای مناطق شهری و زیستگاه های طبیعی درنظر گرفت. همین طور می توان تغییرات کیفی زیست محیطی زیستگاه ها را در آینده پیش بینی  و برای بهبود کیفیت زیست محیطی مناطق تصمیم گیری های بهتری انجام داد.

همکاری پلیس فتای استان اصفهان در شناسایی مجرمین خرید و فروش حیات وحش

گونه های حیات وحش کشور، گنجینه ی طبیعی کشور محسوب گردیده و پاسداشت آن، پاسداشت از میراث طبیعی میباشد. هرگونه شکار، صید و خرید و فروش حیواناتی که در طبیعت ایران زندگی میکنند نیاز به کسب مجوز داشته و در غیر اینصورت غیر قانونی است. طبق ماده ی ۷ و ۱۰ قانون شکار و صید، افرادی که اقدام به انجام این جرایم نمایند، فارغ از اینکه محل جرم در فضای اینترنت بوده یا در فضای فیزیکی باشد، مشمول این قانون گرده و مجرم علاوه بر پرداخت مبلغ جریمه ی مشخص هر گونه ی شکار یا صید شده، به جزای نقدی مضاعف و یا حبس از یک الی شش ماه محکوم میگردد. تشخیص جرم و پیشگیری از وقوع جرم در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی از جمله وظایف و اختیارات پلیس فتا است.

خرید و فروش حیوانات و پرندگان در فضای مجازی

در سال های اخیر متاسفانه شاهد افزایش فعالیت قاچاقچیان و صیادان و شکارچیان حیات وحش در فضای مجازی و شبکه ی اینترنت بوده ایم. در حال حاضر بسیاری از افراد در وبسایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی، مبادرت به خرید و فروش گونه های وحشی و کسب مال نامشروع از این طریق می نمایند که آسیب بعضا غیر قابل جبرانی را به طبیعت و محیط زیست کشور وارد می آورد.

همکاری فتا در زمینه شناسایی و بازداشت مجرمین

با توجه به این مهم، انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین در تاری ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، نامه ای را به پلیس محترم فتای استان اصفهان تقدیم نمود و از آن مرجع محترم تقاضای افزایش اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با خرید و فروش گونه های وحشی را خواستار شد. فتای استان اصفهان به سرعت به این نامه پاسخ داده و پس از مذاکرات انجام شده، این مرکز محترم قول همکاری کامل در این ارتباط با انجمن های زیست محیطی و فعالان عرصه ی حفظ حیات وحش کشور را داد.

در این ارتباط از تمامی دوستداران حیات وحش و طبیعت کشور تقاضا میگردد در صورتی که در فضای مجازی و وبسایت های مختلف، متخلفانی را مشاهده یا شناسایی نمودند که در سطح استان اصفهان اقدام به خرید و فروش گونه های وحشی مینمایند، هرچه سریع تر موارد را به این انجمن یا به صورت مستقیم به پلیس فتا استان اصفهان اطلاع دهند.

از سر گیری برنامه های کافه بوم

کافه بوم از جمله برنامه هایی است که انجمن پرنده شناسان آوای بوم مدت ها آن را برگزار نمود. این برنامه ها مدتی به این دلیل که انجمن محل فیزیکی مشخص و معینی نداشت، متوقف گردید. به تازگی مقرر شده است که برنامه های کافه بوم دوباره از سر گرفته شود.

برنامه های کافه بوم با هدف گپ و گفت دوستانه ی اعضای آوای بوم پیرامون مسائل مختلف برگزار میشود. در این برنامه ها اعضا گرداگرد یکدیگر نشسته و در ارتباط با موضوعات از پیش تعیین شده صحبت میکنند.

اولین برنامه ی کافه بوم در این دوره، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه برگزار خواهد گردید. موضوع گفتگوی اصلی در این برنامه، صحبت در ارتباط با نقاط مشترک و تفاهمات میان افرادی است که در حوزه ی محیط زیست و حفظ آن فعالیت میکنند. از فعالان محیط زیست گرفته تا عکاسان حیات وحش، چه خصوصیات مشترکی دارند که باعث گردیده بخشی از زندگی آن ها پیرامون طبیعت و فعالیت برای حفظ آن شکل بگیرد؟

برای ثبت نام در آوای بوم کافی است با شماره ی قید شده در پوستر تماس بگیرید. همچنین هزینه ی شرکت در این برنامه را میتوانید از طریق صفحه ی کمک مالی به انجمن آوای بوم بپردازید.

به مناسبت هفته محیط زیست: برگزاری کارگاه آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد

5 ژوئن، مصادف با 15 خرداد، از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم نسبت به حفظ محیط زیست و تحریک سیاستمداران در راستای تصمیم گیری های حفاظت از گونه های زیستی جانوری و جلوگیری از تخریب محیط زیست، به عنوان روز جهانی محیط زیست انتخاب شده‌است. تشکل ها و نهادهای مختلف زیست محیطی تلاش می کنند به این بهانه و در طول هفته منتسب به این روز با برگزاری برنامه ها و رویدادهای مختلف، حساسیت گروه های مختلف جامعه را نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش دهند.

به همین مناسبت و به دعوت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، انجمن آوای بوم در تاریخ چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه، مهمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری بود. در این روز، کارشناسان این انجمن به آموزش مربیان و معلمان کودکان پرداخته و این مربیان با زندگی پرندگان بیشتر آشنا شدند. همچنین در این کارگاه یک روزه در ارتباط با پرندگان شاخص کشور و استان نیز آموزش هایی داده شد. در ادامه معلمان با اصول جذب پرندگان آشنا شده و آموختند که چگونه میتوان کودکان را به سمت علاقه و تحقیق بیشتر در ارتباط با پرندگان ترغیب نمود.

در این کارگاه مربیان محترم با تفریح پرنده نگری و اصول و قواعد آن بیشتر آشنا شده و نحوه ی برگزاری برنامه های پرنده نگری برای کودکان و نوجوانان را آموختند. مربیان به بیان تجربیاتی در ارتباط با آموزش پرندگان به کودکان صحبت کرده و به بسیاری از سوالات آنان پاسخ داده شد. در پایان مراجعی برای مطالعه بیشتر معرفی گردید.
برنامه ی دیگری نیز به مناسبت هفته محیط زیست توسط این انجمن برگزار گردید که میتوانید گزارش آن را در اینجا بخوانید:

گزارش گشت پرنده نگری کودکان مهدکودک نونهالان به مناسبت هفته محیط زیست

خصوصیات دارکوب; شاخصی برای سلامت زیستگاه

در مورد خصوصیات دارکوب ها چه میدانید؟ دوست دارید ویژگی دارکوب ها را بیشتر شناخته و مطالب جالب در مورد دارکوب را بیش از پیش بدانید؟ امروزه به گوشه و کنار دنیا که نگاه می‌کنیم چیزی جز درختان قطع شده برای ساختمان سازی و جاده کشی و یا سواحلی پر از بطری‌های نوشابه یا شهرهای پنهان شده در دود کارخانه‌ها و زوزه ماشین‌ها چیز دیگری دیده نمی شود. غافل از این‌که همه این‌ها روزی محل زندگی موجوداتی بودند که انسان با خودخواهی تمام، آن‌ها را از زیستگاه هایشان بیرون رانده است. در حال حاضر بیشترین تخریب‌های محیط‌زیستی متوجه زیستگاه‌ها است و امروزه نابودی زیستگاه‌ها از عوامل اصلی تهدید کننده گونه‌ها محسوب می‌شود به‌طوری که حدود 30 درصد از انقراض گونه‌ها به‌ویژه پرندگان در اثر تخریب و انهدام زیستگاه‌ها اتفاق افتاده است.

خصوصیات دارکوب و تاثیر پذیری از تخریب زیستگاه

ویژگی دارکوب هادارکوب‌ها نیز از جمله پرندگانی هستند که بقا آن‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر تخریب زیستگاه قرار گرفته است. این پرندگان درخت‌زی هستند و منقاری قوی و نوک‌تیز دارند که از آن برای ضربه زدن به درختان و جست‌جوی غذا استفاده می‌کنند. زبان آن‌ها خیلی دراز است و در انتهای زبان گیرنده‌های حسی قوی دارند که حرکات حشرات و کرم‌های داخل تنه درختان را به‌خوبی احساس می‌کنند. این پرندگان متخصص بالارفتن از تنه درختان و ایجاد حفره در آن‌ها هستند و از حشرات داخل پوست درختان تغذیه می‌کنند بنابراین در امور کنترل آفاتی همچون سوسک چوبخوار بسیار مفید هستند. دارکوب‌ها و به‌ویژه دارکوب سبز به‌عنوان شاخص تنوع پرندگان جنگلی و همچنین شاخص سلامت زیستگاه شناخته شده‌اند زیرا جمعیت آن‌ها به‌طور قابل اطمینانی قابل پایش است و همچنین فعالیت‌های غذایابی و آشیانه‌سازی آن‌ها بر فراوانی تنوع سایر پرندگان جنگلی موثر است بنابراین بین غنای گونه‌ای دارکوب‌ها با غنای گونه‌ای سایر پرندگان جنگلی رابطه مستقیم وجود دارد زیرا محدوده فعالیت این پرندگان در زیستگاه و همچنین نیازهای زیستگاهی آن‌ها با سایر گونه‌ها هم‌پوشانی دارد بنابراین اگر دارکوب‌ها حفاظت شوند سایر گونه‌ها نیز در زیر چتر حمایتی آن‌ها حفظ می‌شوند از این‌رو مدیریت دارکوب‌ها می‌تواند در راستای مدیریت تنوع‌زیستی سایر پرندگان جنگلی بسیار مفید باشد. زندگی دارکوب‌ها در جنگل به عوامل خاصی همچون چوب‌های مرده و پوسیده و درختان برگ‌ریز کهنسال با ارتفاع زیاد وابسته است بنابراین حضور آن‌ها با بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل سازگاری ندارد از این‌رو حضور تعداد زیادی دارکوب نشان‌دهنده درجه بالایی از طبیعی بودن جنگل است. امیدواریم در این مطلب بیش از پیش در مورد خصوصیات دارکوب ها دانسته باشید! با کلیک بر روی گزینه ی زیر بیشتر از ویژگی دارکوب ها بدانید.

 با کلیک بر روی این گزینه، در مورد دارکوب ها بیشتر بدانید.

 

نگارنده: ناعمه حسینی

گزارش سفر به تالاب بین المللی گاوخونی

تالاب بین‌المللی گاوخونی

تالاب بین‌المللی گاوخونی آخرین مقصد سفر برای اعضای انجمن پرنده شناسان آوای بوم در سال 1397 بود. گروهی از اعضا در پی گزارشی از فعالین گردشگری شهر ورزنه مبنی بر حضور پرندگان آبزی جدید در تالاب گاوخونی، در روز 29 اسفند 1397 در آخرین لحظات واپسین روز سال رهسپار سفر به تالاب شدند. در این سفر تعداد 15 گونه پرنده مشاهده شد که در این بین 7 فرد پرنده آنقوت که در گزارش واصله به آنها اشاره شده بود، مشاهده و ثبت گردید. گروهی اردک نوک پهن در حال پرواز و تعداد زیادی چک سیبری و زردپره تالابی نیز در منطقه حضور داشتند.

در این برنامه جناب آقای رضا خلیلی ورزنه قهرمان تالاب ایران و از فعالین حوزه محیط زیست و گردشگری، میزبان اعضا گروه بودند و یکی از پرنده‌بان‌های جوان نیز گروه را همراهی می‌کرد. آقای خلیلی در سال‌های اخیر فعالیت‌های ارزشمندی برای حفاظت از تالاب گاوخونی، آموزش جوامع محلی و معرفی جاذبه‌های این تالاب انجام داده‌اند. ایشان در اقدامی ستودنی با برگزاری کمپین‌های اعتراضی از ساخت معدن در مجاورت تالاب گاوخونی جلوگیری نموده و این روزها نیز وضعیت تالاب گاوخونی را بطور مستمر پایش و گزارش می‌کنند.

سطح آب تالاب به دلیل بارندگی‌های خوبی که در روزهای آخر اسفند ماه اتفاق افتاده بود نسبت به چند سال اخیر بالاتر بوده و جریان آب تمیز باران در قلب تالاب و در نقاط مختلف، نیزارهای اطراف تالاب را سیراب نموده بود.

لیست پرندگان مشاهده شده در این سفر به شرح زیر است.

1- عقاب شاهی
2- سارگپه پابلند
3- سنقر تالابی
4- آنقوت
5- حواصیل خاکستری
6- چوب پا
7- کشیم کوچک
8- سلیم طوقی کوچک
9- چنگر نوک سرخ
10- پاشلک
11- اردک کله سبز
12- آبچیلیک
13- زردپره تالابی
14- سنگ چشم دم سرخ
15- چک سیبری

اخیرا گزارش‌هایی از بروز بیماری سالک در مناطق اطراف گاوخونی به گوش می‌رسید، در بررسی‌هایی که در آوای بوم انجام گرفت به این نتیجه رسیدیم که یکی از گزینه‌های مناسب برای مقابله با این بیماری، کاهش جمعیت جوندگان منطقه از طریق پرندگان شکاری است و پرنده مناسب برای این کار دلیجه از خانواده‌ی شاهین‌هاست به همین منظور در همین سفر یک نست باکس (آشیانه) مناسب برای دلیجه تحویل یکی از فعالین محیط زیست ورزنه گردید تا در منطقه نصب گردد و برای بررسی‌های آینده و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مورد مطالعه قرار گیرد.
گزارش نصب این نست باکس توسط شهرداری ورزنه را در اینجا ببینید

ایده ها و اهداف ایبرد (eBird)

به نقل از محمدعلی آقاابراهیمی در اصفهان زیبا

eBird

ایبرد در سال 2002 میلادی با توصیه‌های زیر برای پرنده‌نگرهای سراسر جهان تشکیل شد:
پرندگان بیشـــتری پیـــدا کنیــد و بشناسید.
لیست پرندگان خود، عکس‌ها و صداهای آنها را ثبت و پیگیری کنید.
از آخرین مشاهدات پرنده‌نگرها در سراسر جهان اطلاع پیدا کنید.
به بزرگ‌ترین جامعــــه پرنده‌نگرهــــای جهــان بپیوندید.
در ایجاد علم و کمک به حفاظت از محیط زیست و پرندگان مشارکت کنید.

فعالیت ایبرد

فعالیت ایبرد با این ایده ساده شروع شد که هر پرنده‌نگر دارای دانش و تجربه منحصر به فرد است. هدف اولیه این سازمان این بود که این دانش و تجربه را در قالب چک لیست پرندگان جمع‌آوری کند، آنها را بایگانی کـــرده و به صورت آزادانه و با رویکردی علمی، برای کمـــک به حفاظت از محیط زیست و استفاده در آموزش و پرورش به اشتراک بگذارد.
در عین حال ایبرد ابزارهایی علمی را نیز ایجاد کرد که پرنده‌نگری را لذت‌بخش‌تر و سودمندتر از قبل کرد.

هدف دیگر ایبـــرد ایجاد توانایی در مدیریت فهرست پرندگان مناطق گوناگون، ایجاد آرشیو عکس‌ها و صداهای پرندگان، ارائه نقشه‌های پراکنش پرندگان، اعلام مشاهدات جدید در نقاط جغرافیایی جدید و گردآوری مجموعه عظیمی از اطلاعات به روز و مفید از پرندگان سرتاسر جهان است. ایبرد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های علمی و اجتماعی مربوط به تنوع زیستی در سراسر جهان است به طوری که هر ساله بیش از یک‌صد میلیون گزارش مشاهده پرندگان توســـط اعضــــای این جامعه از کشـــــورهای مختلف در آن به ثبت می‌رسد.

پروژه‌های مشترک

فعالیت‌های ایبرد شامل پروژه‌های مشترک بـــــا صــــدهــــا سازمان همکار، هزاران نفـــــر از کارشــنـــاســــان منطقــــه‌ای و صــــدهـــا هزار کاربر است. ایبرد توسط آزمایشگاه پرنده‌‌ شناسی دانشگاه کرنل در شهر ایتاکای ایالت نیویورک اداره می‌شود.
داده‌های ایبرد بر اساس مستندات مربوط به پراکنش پرندگان، فراوانی آنها، نحوه‌ استفاده آنها از زیستگاه‌های گوناگون و با استفاده از فهرست‌های تهیه شده توسط کاربران که به تایید کارشناسان منطقه‌ای می‌رسد در یک چهارچوب ساده علمی گردآوری و ارائه می‌شود. پرنده‌نگرهای عضو ایبرد در هر زمان و هر مکانی که مشغول گردش و پرنده‌نگری می‌شوند فهرستی از پرندگان مشاهده شده یا پرندگانی که صدای آنها را می‌شنوند تهیه کرده و در قالب چک لیست برای ایبرد ارسال می‌کنند.

اپلیکیشن eBird

برنامه رایگان تلفن همراه ایبرد به پرنده‌نگرها این امکان را می‌دهد که هنگام حضور در طبیعت فهرست مشاهدات خود را به صورت آفلاین ثبت و ســـپس برای این سازمان ارسال کنند.
همچنین وب‌سایت ایبـــرد، راه‌های بسیاری برای جست‌وجو، تحقیق و پژوهش از طریق گردآوری و ارائه‌ داده های مربوط به پرندگان را برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

ایبرد شامل شبکه‌ای در سرتاسر جهان است که به طور مستقیم با همکاران و شرکای محلی، ملی و بین المللی خود در رابطه با گردآوری و تایید صحت اطلاعات کاربران همکاری می‌کند. کیفیت و صحت داده‌ها برای ایبرد از اهمیت زیاد و بعضا حیاتی برخوردار است به همین دلیل هنگام ثبت فهرست توسط کاربران، ناظران این سازمان با کمک لیست‌هایی که در اختیار دارند صحت داده‌ها را از نظر تاریخ و منطقه جغرافیایی بررسی می‌کنند. این سیستم بررسی اطلاعات به طور دائم توسط متخصصان پرنده شناس در حال توسعه است.
هنگامی که گزارش‌های غیر معمول از حضور پرندگان یا گزارش‌هایی از تعداد بسیار زیاد پرندگان در منطقه‌ای به ثبت می‌‌رسد کارشناسان منطقه‌ای ایبرد این گزارش‌ها را به طور دقیق بررسی می‌کنند. اطلاعات رسیده به ایبرد در بانک‌های اطلاعاتی امن ذخیره می‌شوند و به صورت روزانه بایگانی می‌شوند و همواره به صورت رایگان برای تمامی محققـــــان در سراســــر جهــــان قابل دسترسی هستند.
این اطلاعات در صدهـــا تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه حفاظت از پرندگان در خطر انقراض دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هزاران پروژه دانشجویی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته و برای کمک به اطلاع رسانی در مورد وضعیت پرندگان در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود.

ایمن سازی خطوط برق پناهگاه حیات وحش عباس آباد در جهت جلوگیری از مرگ هوبره

در راستای حفاظت از حیات وحش زیستگاه گونه‌ی کمیاب هوبره در پناهگاه حیات وحش عباس آباد اصفهان با نصب ۴۵۰ عدد اسپیرال در طول ۷ کیلومتر از خطوط شبکه توزیع نیروی برق منطقه به منظور حفاظت از از این گونه در برخورد با خطوط برق در حین پرواز، ایمن سازی شد. این طرح از سوی انجمن پرنده شناسان آوای بوم و  شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و کمیته حفاظت از پرندگان و شبکه های برق در تاریخ ۹ اسفند سال ۹۷ اجرایی شد.

وضعیت پناهگاه حیات وحش عباس آباد

پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از امن ترین و بهترین زیستگاه های محل زندگی هوبره در ایران است. در بخشی از این منطقه که جمعیت قابل توجهی از هوبره در آن زندگی میکنند، سال ها است که دیده میشود این پرنده ی ارزشمند با خطوط توزیع برق برخورد کرده و در اثر جراحت وارده از بین میرود. این در حالی است پناهگاه حیات وحش عباس آباد به دلیل حفاظت بسیار خوب محیطبانان و یاری مردم بومی ساکن در آن زیستگاهی بسیار امن و دور از دسترس شکارچیان بوده و در این شرایط از بین رفتن هوبره ها به دلیل برخورد با خطوط برق، باعث تاسف همگان بود.

از ایده تا اجرای ایمن سازی خطوط انتقال برق

انجمن پرنده شناسان آوای بوم در تابستان ۹۷ پس از آنکه توسط محیطبانان و کارشناسان منطقه عباس آباد نایین متوجه این مشکل گردید، با توجه به رسالت خود که تلاش جهت حفظ بقای پرندگان و زیستگاه های آن است وارد عمل شد. در این راستا در اولین اقدام، آوای بوم با کمیته پرندگان و شبکه های برق که کمیته ای تخصصی در ارتباط با کاهش تعارضات شبکه های انتقال و توزیع برق با پرندگان است وارد مذاکره شد. این کمیته که محل اصلی آن در استان مرکزی و در شهر اراک است،

اطلاعات تخصصی لازم را در اختیار آوای بوم قرار داد. در مرحله ی بعد کارشناسان این انجمن پس از نامه نگاری های لازم وارد مذاکره با شرکت توزیع نیرو برق استان اصفهان شده و با اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز هماهنگی‌های لازم انجام شد و در نهایت شرکت توزیع نیرو برق با اجرا و تامین مالی طرح ایمن سازی خطوط برق عباس آباد جهت جلوگیری از مرگ هوبره ها موافقت نمود.

سرانجام پس از ماه ها تلاش و برنامه ریزی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۷، اجرای طرح ایمن سازی توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان آغاز گردید و مرحله ی اجرایی طرح در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۹۷ به پایان خواهد رسید. جهت انجام این طرح، ۴۵۰ عدد اسپیرال (ابزار اصلی جهت جلوگیری از برخورد پرندگان با خطوط برق) توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان خریداری شد. مجموع طول خطوط ایمن سازی شده در طرح، ۷ کیلومتر است که پس از مشورت کارشناسان انجمن پرنده شناسان آوای بوم با کارشناسان اداره محیط زیست نایین و محیطبانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد مشخص و اعلام گردید.

معرفی کوتاه از هوبره

هوبره گونه ای از پرندگان کمیاب در ایران است. این پرنده که برای زندگی خود زیستگاه های بیابانی و کویری را میپسندد، به دلیل شکار بی رویه، خشکسالی در برخی از مناطق و تخریب زیستگاه های محل زندگی اش دچار کاهش جمعیت شده است. هم اکنون برخی از مناطق کشور که دارای امنیت بالا و شرایط زیستگاهی مناسب تری است، محل زندگی آن است. هوبره پرنده ای بزرگ بوده و طول دو سر بال پرنده تا ۱۴۵ سانتی متر نیز میرسد. هوبره تقریبا همه چیز خوار بوده، از انواع حشرات و گیاهان و حتی برخی خزندگان تغذیه میکند.

جهت مشاهده کلیپ تهیه شده از مراحل اجرای کار بر روی این لینک کلیک کنید.

جهت خواندن خاطره ای از چگونگی به سرانجام رسیدن این طرح از زبان مدیرعامل انجمن آوای بوم، بر روی این لینک کلیک کنید.

پرندگان به پارک می آیند

به نقل از سمّیه امین پور در اصفهان زیبا فضای سبز شهری (پارک های شهری) نقش مهمی در تعیین استانداردهای زندگی شهری به عهده دارند و یگانه مناطقی هستند که امکان آرامش شهرنشینان در اوقات فراغت را بدون خارج شدن از شهر فرآهم می‌کنند. وجود حیات وحش ، به ویژه پرندگان در پارک می‌تواند بر جاذبه‌های پارک بیفزاید. پرندگان به دلیل داشتن صدا و زیبایی‌های خاص و منحصر به فرد، می‌توانند عامل محرکی برای جذب شهروندان به پارک‌ها و فضاهای سبز شهری شوند.

پرندگان، گونه‌های غالب جانوری را در بسیاری از فضاهای سبز تشکیل می‌دهند. به همین جهت در ارتباط با موقعیت آب و هوای منطقه و وضعیت پوشش گیاهی در فصول مختلف، پرندگان مهاجر متفاوتی وارد فضای سبز شهری شده یا از آن کوچ می‌کنند و در نتیجه روی اکوسیستم آن منطقه اثر گذاشته یا از آن متأثر می‌شوند. پرندگان بازگو کننده وضعیت اکولوژیکی محیط زیست خود می‌باشند و با داشتن خصوصیاتی چون توانایی زندگی در محیط‌های مختلف، امکان استفاده از مواد غذایی گوناگون و مشاهده آسان آن‌ها، از شاخص‌های مناسب محیطی در شهرها به شمار می‌روند. گونه‌های پرنده موجود در پارک‌ها با کمک به فرآیندها‌ی اکوسیستم مانند گرده افشانی، کنترل حشرات و پراکنش گیاهی، موجب حفظ سلامتی این مناطق می‌شوند.

تأثیر فضای سبز شهری در غنای گونه ای پرندگان

در پارک‌هایی که از نظر مدیریتی در سطح بالاتری قرار دارند، غنای گونه ای به مراتب بیشتر است. تنوع و ساختار پوشش گیاهی، موجب افزایش مواد غذایی و تنوع بیشتر پناهگاه و فرآهم کردن نیازهای آشیانه‌ای می‌شود و در نتیجه تنوع پرندگان نیز بیشتر می‌شود. غنای گونه‌ای پرندگان در مناطق شهری وابسته به اندازه، شکل و پوشش گیاهی موجود است و در پارک‌هایی که دارای فرم‌های رویشی درختی و درختچه‌ای است، در مقایسه با پارک‌هایی که سطوح وسیعی از آن به چمن اختصاص یافته بیشتر است و بنابراین حفاظت از تنوع ساختاری پارک‌ها در حفاظت از پرندگان مؤثر می باشد.

در پارک ها و فضاهای سبز شهری هرچه تنوع گونه‌های گیاهی بیشتر باشد، آشیان‌های بیشتری به وجود می‌آید. گیاهان بلند باعث به وجود آمدن اشکوب‌های مختلف گیاهی و در نتیجه ریزبوم‌های بیشتر می‌شوند و هر چه اشکوب‌بندی پوشش گیاهی بیشتر باشد، پرندگان متنوع‌تری را در خود جای می‌دهند. همچنین وجود چشم اندازهای اکولوژیکی متنوع در جذب پرندگان مختلف مؤثر می‌باشد.
امروزه با اعمال روش‌های مدیریتی صحیح در پارک‌ها و ایجاد امکاناتی مانند نصب دوربین‌هایی برای تماشای پرندگان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مستقرکردن ایستگاه‌های پرنده‌نگری، عرضه پوستر و بروشور مربوط به پرندگان محل و… می توان شهروندان را ترغیب به آشنایی بیش‌تر با پرندگان نمود.
گسترش فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت سبب حفاظت از گونه های مختلف پرندگان در پارک‌های شهری می‌شود و در عین حال این فعالیت تفریحی موجب تقویت رابطه انسان شهرنشین با طبیعت می‌گردد.

فضای سبز شهری اصفهان

در این خصوص شهر زیبای اصفهان با داشتن فضاهای سبز متنوع شهری، بیش از 160 گونه پرنده را در خود جای داده و بنابراین بستری مناسب برای توسعه فعالیت پرنده‌نگری می‌باشد و در این میان پارک کوهستانی صفه از جمله نقاط بسیار حائز اهمیت است.
این پارک به دلیل واقع شدن در دامنه کوه صفه، تنوع ساختاری مناسبی دارد و به دلیل وجود چشم اندازها و پوشش گیاهی متنوع از جمله پارک‌های مهم شهر محسوب می‌شود و کارشناسان پرنده نگری ، مشاهده بیش از 80 گونه پرنده را در فصول مختلف گزارش داده‌اند. مرکز پرنده نگری اصفهان با استقرار در پارک کوهستانی صفه به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی پرنده نگری کشور با ایجاد شرایط و امکانات مناسب لازم در جهت حفظ تنوع زیستی و در راستای ترویج تفریح و فعالیت پرنده نگری در اسفندماه سال 96 افتتاح گردید و همواره میزبان عموم گردشگران و شهروندان علاقه‌مند می‌باشد.

رابطه پرنده نگری و محیط زیست

اگر شما هم یکی از دغدغه مندان محیط زیست باشید، مطمئناً به راه های حفظ محیط زیست فکر کرده اید. به این که چه فعالیت هایی می تواند در حفظ محیط زیست تأثیرگذار باشد. راه های بسیاری برای حفظ محیط زیست وجود دارد. پرنده نگری یکی از پر طرفدارترین و پر درآمدترین شاخه های اکوتوریسم (طبیعت گردی) در دنیاست؛به طوری که در کشورهای آلمان و انگلستان طرفدارهای پرنده نگری از طرفداران فوتبال بیشترند و پرنده نگری یکی از مهمترین درآمدهای توریسم در برخی کشورها محسوب می شود. پیش تر در مورد نقش پرنده نگری در توسعه پایدار روستایی نوشته ایم. اما به راستی پرنده نگری به حفظ محیط زیست کمکی میکند؟ در این مطلب بهراد فرخنده به بررسی پاسخ این سوال پرداخته است.

لازمه ی حفاظت از هر چیزی،شناخت آن است و حفظ محیط زیست نیز نیاز به شناخت طبیعت و حیات وحش دارد و پرنده نگری شناخت پرندگان و تماشای آنها و گذراندن وقت در طبیعت و انس با آن است.همچنین وجود پرندگان در یک منطقه شاخصی برای شناخت کیفیت محیط زیست آن منطقه می باشد.

در حقیقت پرنده نگری نوعی فرهنگ سازی و بهره برداری پایدار و پر درآمد از طبیعت است که به کمک آن می توان افراد را به تماشای طبیعت و نیز حفظ آن دعوت کرد.

پرنده نگری علاوه بر تماشای پرندگان، به ما کمک می کند تا زیستگاه های مناسب برای پرندگان را بشناسیم و زمانی که زیستگاه های مهم پرندگان را بشناسیم، در حفظ آنها کوشاتر می شویم.

تالاب ها و جوامع محلی

تالاب ها از غنی ترین اکوسیستم های روی زمین هستند که از جهات زیادی من جمله تولید حجم زیادی اکسیژن، تعدیل هوا،زیستگاه حیات وحش و جلوگیری از گرم شدن زمین (گرمایش جهانی) و … با اهمیت هستند. در کنار همه ی اینها تالاب ها از بهترین زیستگاه های پرندگان نیز می باشند و از این رو می توان گفت که بهترین و ساده ترین بهانه برای حفظ تالاب ها، پرنده نگری است.

بهترین حافظان محیط زیست و حیات وحش هر منطقه، جوامع محلی و افراد بومی آن منطقه اند ؛ ولی در اکثر مناطق معمولا جوامع محلی مهمترین تهدید محیط زیست منطقه خود هستند و طبیعت معمولا بیشتر از افراد بومی منطقه ضربه می خورد. اما در چه صورت می توان مردم محلی را به مهم ترین حافظان طبیعت منطقه بدل کرد؟

هنگامی که برای پرنده نگری در تالابی، به روستایی در نزدیکی تالاب می روید،برای مردم منطقه درآمد زایی می کنید؛اجاره ی خانه ی روستایی ها،خوردن غذاهای محلی و خرید از مردم روستا که همه ی اینها علاوه بر درآمد زایی و رونق اقتصادی مردم بومی، آنها را به حفظ تالاب و جلوگیریی از شکار پرندگان تشویق می کند.

مثال موفقی که می توان زد،تالاب کانی برازان در استان آذربایجان غربی است که به عنوان اولین سایت پرنده نگری در ایران شناخته می شود.

تنوع و تراکم پرندگان در این تالاب باعث شد تعداد زیادی پرنده نگر به این تالاب سفر کنند و به اقتصاد مردم روستای قره داغ که در نزدیکی تالاب قرار دارد،کمک کنند. در نتیجه مردم این روستا علاوه بر عدم شکار و تخریب تالاب،به حفظ و احیای آن نیز کمک می کنند.

تالاب میقان

تالاب میقان هم که به واسطه ی جمعیت زمستان گذران ده هزارتایی درنای معمولی در بین پرنده نگران و طبیعت دوستان معروف است نیز از دیگر مثال های موفق در حفظ تالاب هاست.قرار داشتن بلندترین برج پرنده نگری در ایران، وجود جمعیت زمستانگذر درنا و تنوع و تراکم پرندگان در این تالاب نیز پرنده نگران زیادی را از سراسر ایران به این تالاب جذب می کند و در نتیجه به حفظ بیشتر این تالاب کمک بیشتر می شود.

پرنده نگری علاوه بر ایجاد آرامش روحی و انرژی دادن، حفظ محیط زیست را برای انسان در زندگی معنی دار و مهم می کند.از این رو می توان گفت پرنده نگری به حفظ محیط زیست کمک مستقیمی می کند.

اطلاعات تماس


آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۱۳۷۴۱۷۴۶۵

جستجوی سریع


4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q