با توجه به اهمیت حفظ پرندگان در محیط زیست و نیز اهتمام به فعالیت زنبورداری، زنبورداران محترم میتوانند با پاسخگویی به این پرسشنامه انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم را در شناخت و پیشنهاد راههای موثر کاهش خسارت و تعارض این پرندگان با فعالیت زنبورداری یاری رسانند.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۹۱۴۰۱۳۷۸۱

نماد اعتماد

4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q