نام پرنده: سیروس

گونه ی پرنده: عقاب صحرایی

تاریخ دریافت: 25 اسفند 99

داستان پرنده:

“سیروس” یک عقاب صحرایی بود که در اسفند ماه 1399 تحویل انجمن آوای بوم گردید. سیروس مدت زیادی را در اسارت سپری کرده بود و بعلت سوء تغذیه و شرایط نامطلوب نگهداری ، کمی ضعیف شده و پرهایش نامرتب گردیده بود اما اسکلت پرنده سالم و پرواز خوبی داشت.

وضعیت فعلی و نهایی:

سیروس پس از مدتی تیمار و تغذیه مناسب در روز 18 فروردین 1400 در مزرعه آب سنجد در 50 کیلومتری اصفهان به دامان طبیعت بازگشت.

ویدیوی کوتاهی از رهاسازی سیروس را اینجا ببینید