اینفوگرافیک‌های آموزشی پرندگان

در زیر پوستر‌های آموزشی مرتبط با پرندگان را مشاهده می‌کنید. در صورتی که مایل به دریافت فایل قابل چاپ این پوستر‌ها باشید میتوانید با آوای بوم تماس بگیرید. مشارکت شما در انتشارات این پوسترها کمک به حفاظت پرندگان و آگاهی رسانی در ارتباط با پرندگان و پرنده نگری در سطح کشور خواهد بود.