دکتر صدرالدین علیپور

اهدا یک صد جلد کتاب از طرف دکتر علیپور به محیطبانان سراسر کشور

دکتر صدرالدین علیپور، مدیر کل سابق حفاظت محیط زیست استان قزوین و فرزند محیطبان شهید شهریار علیپور، در یک اقدام خیر خواهانه و جهت افزایش آگاهی و دانش محیطبانان کشور، تعداد ۱۰۰ جلد کتاب مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران را به محیطبانانی از سراسر کشور اهدا نمود.

دکتر صدرالدین علیپور که تا کنون در سمت های مختلف مدیریتی در عرصه ی محیط زیست حضور داشته، در این عمل خیرخواهانه هزینه ی ۱۰۰ جلد کتاب مهاجرت پرندگان را به انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم پرداخت نموده تا از این طریق این انجمن بتواند کتاب مذکور را در میان محیطبانان استان های مختلف تقسیم نماید.

مراحل آماده سازی و ارسال کتاب ها در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ انجام گرفت و در طی آن محیطبان امید عزت‌پور ابتدا لیست بندی محیطبانان استانی را انجام داده و پس از آن کتاب ها در محل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم آماده و سپس بسته بندی و ارسال گردید.

کتاب مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران نام کتابی است نوشته ی ایمان ابراهیمی که در آن به موضوع مهاجرت پرندگان از تکوین و شکل گیری تا چگونگی و ساختار آن پرداخته و در اذامه با مثال هایی از پرندگان مهاجر ایران، وضعیت پرندگان مهاجر در کشور را تشریح نموده است.

اهدا کتاب دکتر صدرالدین علیپور

محیطبانان کتاب دکتر علیپور