گردشگری روستایی و پرنده نگری

برگزاری وبینار گردشگری روستایی و پرنده نگری

گردشگری روستایی از شاخه های مهم گردشگری و اکوتوریسم است. پرنده نگری نیز به عنوان شاخه ای دیگر از اکوتوریسم میتواند رونق بخش و تکمیل کننده ی گردشگری روستایی بوده و حتی در روستا های مناسب پرنده نگری، روشن کننده ی مسیری تازه در توسعه ی گردشگری باشد.

در همین راستا انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان بوشهر با همکاری انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین، کارگاهی را با عنوان گردشگری روستایی و پرنده نگری به صورت آنلاین برگزار نمودند.

در این کارگاه که با تدریس ایمان ابراهیمی، مدیر عامل انجمن آوای بوم برگزار شد ، توضیحاتی در ارتباط با پرنده نگری و صنعت گردشگری مشاهده ی حیات وحش داده شد. سپس در ادامه به راه های توسعه ی پرنده نگری در روستا ها و قدم هایی که برای زیر ساخت سازی مناسب باید برداشت پرداخته شد. در انتها نیز مواردی که میتواند به افزایش جمعیت پرندگان روستا ها کمک شود اشاره گردید و موانع حضور و علل کاهش جمعیت پرندگان در مناطق روستایی تشریح شد.

در این کارگاه که بیش از ۳۵ نفر از راهنمایان گردشگری استان بوشهر حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با نقش پرنده نگری در گردشگری روستایی با صنعت پرنده نگری بیشتر و بهتر آشنا گردیدند.