برگزاری کارگاه آموزشی “نحوه برخورد با حیوانات وحشی ” برای نیروهای فعال خط تله کابین پارک کوهستانی صفه

در راستای برنامه های آموزشی برای نیروهای انتظامات و کارکنان خدماتی شهرداری, مرکز پرنده نگری گارگاهی با عنوان “نحوه برخورد با حیوانات وحشی “ برای نیروهای فعال خط تله کابین پارک کوهستانی صفه برگزار کرد.

 با توجه به محل قرارگیری تله کابین و ایستگاه های آن در میان محیط طبیعی و احتمال برخورد افراد با حیوانات وحشی این زیستگاه, شرکت توسعه مجتمع های گردشگری ( وابسته به شهرداری) به عنوان پیشگام در این طرح آموزشی از نیروهای خود دعوت به عمل آورد.

از جمله مشکلاتی که در پارک ها و فضاهای سبز شهر های مختلف کشور وجود دارد، تعارض انسان و حیات وحش میباشد. در پارک کوهستانی صفه میتوان این موارد را به خصوص در مشاهده مار توسط انسان، آزار پرندگان توسط متخلفان و یا عقرب زدگی باغبانان مشاهده نمود. لازم است نیروهای شهرداری اطلاعات کافی در ارتباط با نحوه ی برخورد با حیوانات وحشی، روش های حمل و مهار حیوانات و کمک های اولیه به انسان های آسیب دیده را آموزش دیده باشند.

 کارگاه برخورد با حیوانات وحشی به مدت 2 ساعت برگزار گردید و در آن افراد با موارد زیر آشنا گردیدند:

–        تشخیص خزندگان سمی و غیر سمی

–        مهار و کنترل خزندگان و عقرب ها

–        آشنایی با پستانداران مشاهده شده در مناطق شهری

–        نحوه ی کمک های اولیه به انسان های مارگزیده و یا عقرب گزیده

–        آشنایی با پرندگان شاخص شهر و نحوه ی برخورد در موارد اضطراری

–        مراجع و ارگان های مرتبط با حیات وحش و نحوه ی ارتباط و قوانین مرتبط

Rate this post