تشکر آوای بوم از شهرداری اصفهان بابت عدم دخالت در اکوسیستم رودخانه

در طول سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که در زمان وجود آب در رودخانه ی زاینده رود، شهرداری اصفهان در محدوده ی شهر اصفهان اقدام به از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه ی آب میکرد. این موضوع بعضا آسیب هایی جدی را به تنوع زیستی رودخانه در این محدوده وارد می آورد. در طول سال ۹۹ شاهد آن بودیم که شهرداری اصفهان کمترین دخالت را در اکوسیستم رودخانه وارد آورده و زیبایی رودخانه به همین دلیل دوچندان شده است. ضمن آنکه در سال جاری شاهد افزایش محسوس تعداد پرندگان بهاری و تابستانی در رودخانه بودیم به گونه ای که حتی در چندین نوبت زادآوری پرندگان آبزی بزرگ جثه در محدوده ی شهر اصفهان مشاهده شد.

به همین مناسب آوای بوم بر خود دانست تا از این تغییر رویه ی شهرداری اصفهان تشکر رسمی به جا آورد. در همین راستا نامه از طرف انجمن به شهرداری اصفهان تقدیم شد که متن آن در زیر آمده است:

نامه ی انجمن آوای بوم به شهرداری اصفهان

جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: تقدیر از مجموعه شهرداری اصفهان بابت عدم تخریب پوشش گیاهی رودخانه زاینده رود

با سلام و احترام
رودخانه بخشی مهم از یک اکوسیستم سالم است که خود منشا ایجاد یک چرخه ی غذایی در زیستگاه مختص به خود است. دست بردن در هر جزء این اکوسیستم میتواند در نهایت منجر به تغییراتی جدی شود که کاهش جمعیت گونه های گیاهی و جانوری را در پی دارد. پوشش گیاهی درون و حاشیه¬ی رودخانه ی زاینده رود یکی از مهم ترین بخش های اکوسیستم این رودخانه است که تضمین کننده بقا و زادآوری بسیاری از گونه¬های جانوری است. در سال¬های گذشته از بین بردن این پوشش گیاهی توسط ارگان های ذیربط بعضاً آسیب های جدی به آن زده است.
در سال ۹۹ شهروندان اصفهان شاهد کمترین آسیب به اکوسیستم طبیعی رودخانه بوده¬اند و این امر باعث شده است که نه تنها شهروندان شاهد تنوع زیستی فوق العاده¬ی وابسته به حیات این رودخانه باشند، گونه های ارزشمند جانوری این رودخانه نیز توانستند به سبب عدم از بین رفتن پوشش گیاهی، اغلب زادآوری موفقی را پس از سال¬ها در بستر این رودخانه در شهر اصفهان داشته باشند.
در همین راستا، انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم بدین وسیله مراتب قدردانی خود از شهرداری محترم اصفهان بابت عدم دخالت در اکوسیستم رودخانه ی زاینده رود و عدم قطع و از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه¬ی رودخانه در سال ۹۹ را اعلام می¬دارد. به این امید که این رویه در سال¬های آتی نیز ادامه داشته باشد.

با آرزوی موفقیت و بهروزی
هیأت مدیره ی انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین
رونوشت: خانم دکتر مرتضایی نژاد؛ مدیرعامل محترم سازمان پارک ها و فضای سبز

دریافت تصویر نامه ی ارسالی به شهرداری اصفهان

 

5/5 - (1 امتیاز)