جلسه سالانه انتخاب مدیرعامل آوای بوم

موسسه پرنده شناسان آوای بوم در ابتدای هر سال جلسه هیئت مدیره جهت انتخاب مدیر عامل تشکیل میدهد. هر مدیر عامل انتخاب شده, به مدت یک سال عهده دار هدایت موسسه پرنده شناسان آوای بوم خواهد بود. افراد دارای کارت عضویت آبی (بوم 3) حق رای برای انتخاب مدیرعامل را دارند. 

جهت رسمیت یافتن جلسه حداقل دو سوم اعضای آبی باید حضور داشته باشند و مدیر عامل منتخب باید 60% آرا را به خود اختصاص دهد.

در تاریخ 14 فروردین جلسه هیئت مدیره برای سال 1397 تشکیل گردید, در این جلسه لیست کاندید های مدیریت نوشته شد, پس از ان اعضا بر روی کاغذ نام مورد نظر خود را نوشته و ارا شمارش گردید. ایمان ابراهیمی با تعداد 5 رای در جایگاه نخست و آقای محمدعلی اقا ابراهیمی با 2 رای مقام دوم و خانم مهسا هاشمی بدون رای در مقام سوم قرار گرفتند.

بدین ترتیب جناب آقای ایمان ابراهیمی به مدت یک سال به عنوان مدیر عامل موسسه انتخاب شدند.

 

مدیرعامل آوای بومانتخاب مدیر عامل