مالچ پاشی نفتی

مالچ پاشی نفتی در شن زارهای ابوزیدآباد

مالچ نفتی و کابوسی سیاه برای زیستگاه های شن زار

در سال‌های اخیر کشورهای متعددی جهت مقابله با ریزگرد به مناطق شهرنشین، عملیاتی بسیاری همچون نهال کاری و مالچ‌پاشی نفتی در کانون های ریزگرد و شن‌های روان را صورت می‌دهند که کشور ایران شامل آن کشورهایی می باشد که در این حوزه فعالیت هایی را انجام داده. ولی استفاده از موادی مانند مالچ نفتی برای تثبیت شن‌های روان و گرد و خاک تا امروز تأثیری به همراه نداشته است. بعضی از فعالان محیط زیست اعتقاد دارند که مالچ پاشی نفتی باعث نابودی زیستگاه بسیاری از گونه های حیات وحش می شود و همچینین می تواند به تمام جانوران و گیاهان و جاندارانی که با آن مواد آلی مالچ نفتی در تماس باشند آسیب جدی بزند.

مالچ نفتی و نابودی حیات وحش

سیاه پوش کردن شنزار های ابوزیدآیاد آران و بیدگل

مالچ پاشی نفتی در اراضی شرق روستای حسین آباد واقع در بخش کویرات شهرستان آران و‌بیدگل به مساحت 500 هکتار با صرف هزینه زیاد انجام خواهد شد که در قسمت جنوب پناهگاه حیات وحش یخاب قرار گرفته است. مقدار مساحتی که برای مالچ پاشی برای این منطقه درنظر گرفته شده بود 1000 هکتار بوده که پس از تغییراتی، مساحت ۵۰۰ هکتار به عنوان پایلوت اولیه انتخاب شده است.

جاده حسین آباد به بادرود تنها جاده ای است که در مجاورت شنزارهای منتخب برای مالچ پاشی وجود دارد که با توجه به پوشش گیاهی این منطقه تاکنون مسدود نگردیده است. متولیان و مسیولان مربوطه در خبرگزاری های دلیل انتخاب این اراضی را وجود ریزگرد و جلوگیری از حرکت شنزار ها عنوان کرده اند. درحالیکه سمن های محیط زیستی محلی این اراضی را دارای پوشش گیاهی بسیار غنی میدانند. در قسمت شمال غربی این اراضی که قرق طبیعی اجرا شده وضعیت پوشش گیاهی به شدت بهبود یافته است. همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید پوشش گیاهی متراکم و مناسبی در محل مورد تایید پروژه مالچ پاشی نقتی شاهد هستید که اجرای این پروژه می تواند پوشش گیاهی این منطقه را برای همیشه از بین ببرد.

شن زار ابوزید آباد

اعتراض انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد نسبت به مالچ پاشی نفتی شنزارهای آبوزیدآیاد

طبق بررسی های انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد نیز تاکنون موفق به ثبت و مستندنگاری گونه‌هایی زیادی در این منطقه مشاهده شده است ازجمله کاراکال، گربه شنی، روباه شنی، هوبره، انواع خزندگان و انواع پرندگان.  انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد در چند مرحله مکاتباتی با بخشداری، محیط زیست، دادستانی و سازمان بازرسی انجام داده و تنها مکاتبات پیگیری شده تاکنون مکاتباتی بوده که در شبکه سمن ها انجام شده است که حمایت گسترده تشکل های محیط زیستی را به همراه داشت.

در حال حاضر و باوجود عدم برنامه ریزی در بخش گردشگری کویر و شنزارهای ابوزیدآباد و بخش کویرات، میزان قابل توجهی اشتغالزایی و جذب سرمایه بر پایه شنزارها انجام شده که با برنامه ریزی جامع از و تطابق با شاخص های گردشگری پایدار میتوان این مهم را چند برابر نمود و با توجه به بحران آب در این منطقه این امر انکار نا پذیر است. اضافه میگردد باوجود اوضاع بسیار اسف بار در اراضی نابود شده توسط شرکت های بازیافت کاشان در ابوزیدآباد و نابودی صدها هکتار پوشش گیاهی در رودخانه کلاغ واقع در پناهگاه حیات وحش یخاب اصرار مسیولان بر مالچ پاشی بوده و تاکنون پیگیری درخوری در موارد فوق انجام نشده است.

اعتراص انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم نسبت به پروژه مالچ پاشی نفتی

به لحاظ پوشش جانوری انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم اصفهان تحلیل درخوری ارایه دادند که قابل توجه است. انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم نسبت به این پروژه واکنش نشان داده و درخواست توقف این پروژه را از طریق مطلبه گری با اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان انجام داده است. انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم منطقه مورد نظر مالچ پاشی را منطقه غنی از گونه های حیات وحش می داند که اجرای این پروژه می تواند بقا بسیاری پرندگان آن منطقه را دچار تهدید کند.

درخواست توقف پروژه مالچ پاشی نفتی کویر ابوزیدآباد

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم به دلیل اهمیت منطقه، اثرات منفی زیست محیطی ناشی از مالچ پاشی نفتی و همچنین تحت تاثیر قرار دادن گونه های جانوری و پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب در نامه ای به اداره کل محیط زیست اصفهان درخواست توقف پروژه مالچ نفتی را کرد که متن نامه به صورت زیر می باشد. لازم به ذکر است نامه درخواست توقف پروژه مالچ پاشی نفتی کویرابوزیدآباد با تصمیم و اقدام جمعی انجمن های محیط زیستی استان اصفهان صورت گرفته و هر کدام از انجمن ها در متنی جدا به اداره مربوطه نامه ای ارسال کردند.

سرانجام اداره کل حفاطت محیط زیست اصفهان با برگزاری جلسه ای مشترک بین دبیران سمن ها های محیط زیست استان اصفهان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی تصمیم بر این شد 500 هکتار از منطقه بخش کویرات شهرستان آران و‌بیدگل را مالچ نفتی انجام دهند. که این تصمیم همچنان با مخالف شدید انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم قرار گرفته است.

در ادامه متن نامه درخواست انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم برای توقف پروژه مالچ پاشی نفتی در ابوزید آباد و همچنین متن نامه تجدید نظر در پروژه مالچ پاشی ابوزیدآباد توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان را مشاهده میکنید.

نامه درخواست توقف پروژه مالچ پاشی نفتینامه تجدید نظر پروژه مالچ پاشی نفتی توسط اداره حفاظت محیط زیست اصفهان