دریافت یک باکلان

در اسفند ماه 1396 یک فرد باکلان توسط یکی از شهروندان به اداره ی محیط زیست شاهین شهرتحویل داده شد
.

پس از درخواست اداره محیط زیست شاهین شهر از آوای بوم، مسئولان بخش تیمار آوای بوم پرنده را از آن اداره تحویل گرفتند و در اسرع وقت با مراجعه به دامپزشک اقدامات لازم برای تیمار پرنده را آغاز نمودند. این پرنده که از ابتدا بسیار ضعیف تحویل آوای بوم گردیده بود علی رغم تمامی رسیدگی ها به دلایل نامعلوم و غیر قابل تشخیص از بین رفت
.
باکلان پرنده ای آبزی و بسیار خاص است که از پراکنش گسترده ای در سطح جهان برخوردار است و در اکثر مناطق دنیا قابل مشاهده است. این پرنده  میتواند در یک شبانه روز بیش از 700 گرم غذا بخورد. باکلان کاملا ماهی خوار است ولی دیده شده که از پرندگان کوچک هم تغذیه میکند. نکته جالب در مورد باکلان این است که غده چربی ندارد و برای خشک شدن پرهای خود ساعت ها بال های خود را باز میکند و ثابت می ایستد.