شنگ

مشاهده ی شنگ پس از مدت ها در نزدیکی اصفهان

در تاریخ ۲۹ آبان فیلمی از طرف آقای محمد قمی برای آوای بوم ارسال گردید که در آن حضور یک شنگ در سد نکو آباد دیده میشود. شنگ گونه ای از خانواده ی راسوییان بوده و پستانداری نیمه آبزی است. غذای شنگ ها عمدتا ماهی است و آن ها ماهیگیرانی بسیار حرفه ای هستند. معمولا شب فعال بوده و گاهی در روز نیز دیده میشوند.

شنگ گونه ای در معرض خطر انقراض بوده و در سال های اخیر در بسیاری از زیستگاه ها در سراسر دنیا از بین رفته است. در استان اصفهان نیز جز چند گزارش محدود، اثری از آن نبوده و در سال های اخیر به نظر میرسید که این گونه بر اثر خشکی های مداوم زاینده رود در پایین دست رودخانه و در حوالی شهر اصفهان به طور کامل از بین رفته باشد. فیلمی که در زیر مشاهده میکنید این گونه را در سد نکوآباد در چند کیلومتری شهر اصفهان و در منطقه ی خولنجان نشان میدهد.

فیلمی که از شنگ منتشر گردیده است، گرچه از این جهت که نشان دهنده ی عدم نابودی این گونه در این منطقه است باعث خوشحالی است، اما با توجه به بسته شدن مجدد آب زاینده رود این خطر وجود دارد که آخرین بازمانده های این گونه در اصفهان نیز از بین برود.