صدور جواز صید سهره ی طلایی و اعتراض آوای بوم

در روز های گذشته خبر ها حاکی از صدور جواز صید سهره ی طلایی به گوش رسیده است. این جواز ها از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها صادر و به افراد متقاضی صید و فروش سهره داده میشود. آوای بوم در طی نامه ای به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مراتب اعتراض خود را اعلام و درخواست ارائه ی توضیحات تکمیلی از این اداره کل را کتبا اعلام نمود.

همچنین روزنامه ی اعتماد در این ارتباط مقاله ای را نوشت که برای مطالعه ی آن کافی است بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مطالعه ی مطلب روزنامه ی اعتماد در ارتباط با سهره ی طلایی

در این ارتباط مصاحبه ای نیز رادیو ایران با مدیر عامل انجمن آوای بوم داشت که میتوانید در زیر آن را بشنوید:

متن نامه ی ارسال شده از این انجمن به آن اداره کل به شرح زیر میباشد:

فایل نامه در ارتباط با مجوز صید سهره ی طلایی

جناب آقای دکتر حشمتی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

با سلام
ادارات کل حفاظت محیط زیست در هر استان تنها متولی حفاظت حیات وحش آن استان و در واقع تنها مامن و پناه برای حفظ و حراست گونه های زیستی و حفظ ذخایر ژنی هستند. قطعا مسئولیت حفاظت پرندگان نیز به عنوان بخشی از حیات وحش کشور به عهده ی آن اداره کل محترم است. شنیدن خبر اخیر مبنی بر صدور مجوز های صید گونه ی سهره ی طلایی برای دوست داران پرندگان در استان و برای اعضای انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم خبری ناراحت کننده بود و موجب پیش آمدن سوالات بسیاری گشته است که شرح آن در زیر می آید:
۱)صدور جواز صید و شکار هر گونه ای از جانداران، پس از برآورد جمعیت آن گونه در زیستگاه و پس از مشخص شدن میزان افزایش جمعیت آن گونه و با در نظر گرفتن ظرفیت زیستگاه ها نسبت به جمعیت آن گونه صادر میشود. سوال مشخص این انجمن از آن اداره کل این است که صدور جواز های صید سهره ی طلایی در سال ۱۳۹۹ بر اساس کدام سرشماری و برآورد جمعیت انجام شده است؟ تعداد جواز های صادر شده چگونه محاسبه شده است؟
۲)صید با تور یکی از روش های غیر انتخابی صید پرندگان است (به این معنا که نمیتوان در این روش انتخاب کرد که چه گونه ای صید شده یا چه گونه ای صید نشود). برنامه ی آن اداره کل برای نظارت بر روند صید سهره ی طلایی با تور آن هم با مجوز رسمی آن اداره کل چگونه است؟ آیا شهروندان دلسوز حیات وحش میتوانند از این موضوع که در تور گذاری ها پرنده ای جز سهره ی طلایی صید نمیشود داشته باشند؟
۳) همانگونه که مدیریت صید و شکار و صدور جواز شکار در مواقع مورد نیاز از وظایف ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها میباشد، حفاظت گونه ها و همچنین آموزش و ترویج دانش در ارتباط با گونه ها نیز وظیفه ی آن اداره کل میباشد. از آن اداره کل خواهشمندیم با توجه به اینکه صدور جواز صید پرندگان را در حوزه ی وظیفه ی خود دانسته و به آن عمل کرده است، گزارشی نیز به شهروندان در ارتباط با انجام مسئولیت خود در ارتقا سطح حفاظت پرندگان آواز خوان از جمله سهره ی طلایی داده و همچنین اعلام نماید چه طرح ها و پروژه های آموزشی و ترویجی برای حفظ گونه ی ارزشمند سهره ی طلایی انجام داده است؟
۴) خرید و فروش پرندگان در فضای فیزیکی و مجازی در استان اصفهان پدیده ای است که متاسفانه در مکان های مختلف شاهد آن هستیم. محل هایی از جمله بازار پرنده فروشان پل سرهنگ در شهر اصفهان، محلی شناخته شده برای خرید و فروش پرندگان است. یکی از پرندگانی که به طور شایع در این بازار ها خرید و فروش میشود گونه ی سهره ی طلایی است. این انجمن خواهشمند است آن اداره کل اعلام نماید که در سال گذشته چه اقداماتی برای نظارت و برخورد با متخلفان در این بازار ها داشته است و چگونه بر فعالیت این بازار ها نظارت میکند؟

انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم معتقد است که صید پرندگان نه تنها نمی تواند درآمد پایداری برای مردم باشد بلکه درآینده نزدیک با صید بیش از حد این پرندگان که نقش مهمی در پراکنش گیاهان و کنترل آفات دارند، صدمات جدی را به اکوسیتم های طبیعی، گونه های جانوری هم بوم، تنوع زیستی، زنجیره های غذایی حیات وحش و مزراع کشاورزی خواهیم زد که آن موقع قابل جبران نخواهد بود و هزینه ای دوچندانی را بر عهده مردم و سازمان های مربوطه خواهد گذاشت. امروزه درآمدهایی که از حوزه پرنده نگری کسب می شود بسیار بیش تر از درآمدهای زودگذر صید و شکار و قاچاق پرندگان می باشد که علاوه بر اینکه به عنوان استفاده پایدار از طبیعت محسوب می شوند بلکه باعث افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به ارزش اکولوژیکی پرندگان می شود و از آن اداره کل انتظار میرود که جهت و رویه ی عمل خود را متناسب با علم روز و دانش حفاظت، به روز کرده و بهبود دهد.
در آخر کلام با وجود ممنوعیت ها و قوانین حمایتی، همچنان سهره طلایی ایران در تعداد انبود صید و قاچاق میشود. به نظر میرسد با توجه به تقاضای بسیار بالای بازار برای خرید این پرنده و مشتریان زیاد آن، به جای صدور مجوز پروانه صید این گونه، بهترین راه حفاظت از آن آگاهی رسانی به مردم و فرهنگ سازی در این زمینه است که بهتر است اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این امر برنامه ای مشخص و مدون را تنظیم نماید.