لانه پرندگان چهارباغ

آشیانه های پرندگان در چهارباغ فعال شد!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم با همکاری شهرداری اصفهان در تابستان ۹۸ اقدام به ساخت و نصب تعدادی نسب باکس (آشیانه ی مصنوعی) برای پرندگان کرده و آشیانه ها را در خیابان چهارباغ عباسی و پارک هشت بهشت در شهر اصفهان نصب نمود.

گزارش انجام پروژه ی ساخت و نصب لانه ی پرندگان در خیابان چهارباغ

لونه پرنده اصفهان پارک

در سرکشی اعضای آوای بوم که در خرداد سال ۹۹ انجام شد، برخی از لانه ها مشخصا فعال بوده و در آن ها نر و ماده ها مشغول بزرگ کردن جوجه ها بودند. تصاویری نیز از فعالیت آن ها گرفته شد که در عکس ها و کلیپ زیر میتوانید مشاهده کنید. برای دیدن این لانه ها کافی است از میدان انقلاب در اصفهان تا میدان امام حسین پیاده روی کرده و با دقت بیشتری به درختان نگاه کنید. همچنین در پارک هشت بهشت نیز تعدادی لانه به خصوص در مجاورت کاخ هشت بهشت نصب شده است.

در این طرح ابتدا آوای بوم ضمن شناسایی پرندگان در منطقه ی مورد نظر، نست باکس مناسب نصب در این محل را طراحی نموده و سپس سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان با زائدات چوب موجود در کارگاه های این سازمان، اقدام به ساخت این نست باکس ها کرد. سپس مدیریت خیابان چهارباغ اصفهان جهت نصب آن ها در محل به کمک آوای بوم شتافت.

نست باکس چیست؟

نست باکس جعبه ای چوبی است که توسط انسان ساخته و نصب میشود و پرندگان در آن لانه میسازند. نست باکس ها برای گونه های مختلف پرندگان ابعاد و اشکال متفاوتی دارند. آوای بوم در طول سال های گذشته پروژه های مختلفی را در زمینه ی طراحی و نصب نست باکس ها انجام داده است که میتوانید در لینک زیر بخوانید:

طرح ساخت و نصب نست باکس در آوای بوم

همچنین اگر تمایل دارید میتوانید خودتان هم نصب باکس خریده و آن را در حیاط یا باغچه ی خود نصب کنید و یا میتوانید از پروژه ساخت نست باکس ها در آوای بوم حمایت کنید.