نامه ی آوای بوم به محیط زیست اصفهان: از فروش حیات وحش در اینترنت جلوگیری کنید!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم در ادامه ی فعالیت های خود برای جلوگیری از خرید و فروش حیات وحش کشور در فضای مجازی و اینترنت، نامه ای را خطاب به مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نوشته و از آن اداره کل درخواست نمود برای تغییر رویه های فعلی در برخورد با قاچاقچیان مجازی حیات وحش اقدامات لازم را انجام دهد.

به نظر میرسد رویه های فعلی جلوگیری از خرید و فروش حیات وحش در اینترنت به اندازه ی کافی بازدارنده نبوده و اقدامات غیر قانونی سوداگران حیات وحش گاها رو به افزایش نیز میرود.

آوای بوم در این نامه از اداره کل محیط زیست استان اصفهان درخواست نموده است که ضمن هماهنگی بیشتر با نیروی انتظامی استان و مراجع قضایی مربتط، ساز و کاری را ترتیب دهد که بتوان از طریق آن در کمترین زمان متخلفان را شناسایی کرده و برخورد های لازم انجام گیرد.

یکی از مشکلاتی که در ارتباط با برخورد با این متخلفان وجود دارد، ناکارآمد بودن روش های دریافت گزارش تخلف از شهروندان و پیگیری سریع آن است. مشکل دیگر اما، عدم آموزش های کافی در این ارتباط به ارگان های مرتبط در زمینه ی برخورد های قضایی در ارتباط با جرایم خرید و فروش حیات وحش است و یکی دیگر از مشکلات نیز نبود تقسیم وظیفه ی دقیق در زمینه ی برخورد با متخلفان میان ارگان های مختلف میباشد.

متن این نامه را میتوانید در زیر مشاهده کنید.