نذر طبیعت و آوای بوم: همکاری موفق در بهبود وضعیت جایگاه نگهداری پرندگان

آوای بوم از ابتدای سال ۱۳۹۵ آمادگی خود را برای دریافت، درمان و تیمار پرندگان وحشی آسیب دیده اعلام نمود و تا این زمان این انجمن موفق به نگهداری از ده ها پرنده شده که گزارش های آن در بخش تیمار و رها سازی وبسایت انجمن درج گردیده است. در این میان همواره کمبود مکان مناسب و جایگاه استاندارد برای نگهداری پرندگان از دغدغه ها و مشکلات آوای بوم بوده است. در جهت رفع این مشکل، آوای بوم درخواست تامین مالی برای ساخت جایگاه جدید نگهداری پرندگان را به انجمن نذر طبیعت ارسال نمود و این انجمن نیز در کمترین زمان این اقدام را پشتیبانی و حمایت نمود.

از آنجا که انجمن آوای بوم به دلیل همکاری تنگاتنگ با ادارات محیط زیست و فعالین عرصه طبیعت کشور به محل ارجاع پرندگان آسیب دیده تبدیل شده و هر ماه تعداد زیادی از این پرندگان را دریافت میکند، هماهنگی با دامپزشک و احداث محل مناسب برای نگهداری موقت این پرندگان برای درمان و رهاسازی ضرورت اجتناب ناپذیری را ایجاد مینمود که با مساعدت و یاری هموطنان عزیز این امکان فراهم گردید و جایگاههای مناسب احداث و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

برای احداث جایگاه جدید نگهداری پرندگان در انجمن آوای بوم، ۱۴۹ نفر خیر و نیکوکار در انجمن نذر طبیعت کمک های خود را از طریق صفحه ی مرتبطی که در وبسایت نذر طبیعت ایجاد شده بود، تقدیم نمودند. نگهداری، تیمار و بازگردانی پرندگان آسیب دیده ای که در آینده به آوای بوم خواهند رسید، هرگز بدون کمک این عزیزان میسر نمیشد. آوای بوم همواره قدردان انجمن نذر طبیعت و حامیان مالی آن مجموعه خواهد بود.

 

اقدامات انجام شده در ساخت جایگاه جدید نگهداری پرندگان

بودجه ی پیش بینی شده جهت ایجاد و تجهیز ۲ جایگاه بود که با صرفه جویی در هزینه و انجام شدن بخش بزرگتری از فعالیت های ساخت و ساز توسط اعضای آوای بوم، موفق به آن شدیم که با همان هزینه در نهایت ۳ جایگاه ساخته شود. همچنین ۳ عدد باکس حمل و نقل حیوانات نیز تهیه گردید که مشکل حمل و نقل پرندگان را در انجمن حل نمود. پیش از خرید این باکس ها، اغلب پرندگان به وسیله ی کارتن حمل میگردیدند و در بسیاری از موارد وسیله ای کاملا مناسب محسوب نگردیده و آسیب هایی را به همراه داشت.

 

Rate this post