پرنده نگری عمومی 18 تیر 97

موسسه آوای بوم به رسم گذشته، پرنده نگری های عمومی ماهانه خود را شروع کرد

در تاریخ 18 تیر 1397 برنامه نیم روزه پرنده نگری عمومی در پارک کوهستانی صفه برگزار شد.  این برنامه با حضور ده نفر اجرا شد و از ساعت 7:30 الی 10:30 به طول انجامید. کارشناس پرنده شناسی برنامه محمدعلی آقاابراهیمی 14 گونه پرنده زیبا به شرکت کنندگان نشان داد و آنها با استفاده از دوربین های دو چشمی و کتابهای  راهنما که در اختیارشان قرار داده شده بود مشغول پرنده نگری شدند. در این برنامه از نست باکس های نصب شده توسط مرکز پرنده نگری اصفهان نیز بازدید شد.

اسامی پرندگان مشاهده شده در این برنامه:

طرقه کبود – زنبورخوارمعمولی- چک چک- تیهو- سسک جنبان- سسک درختی- چلچله- شاهین- گنجشک سینه سیاه- زاغ نوک سرخ-زاغی- کبوترجنگلی- کبوتر چاهی و…

همچنین در این برنامه امیرعلی آقا ابراهیمی پرنده بان جوان، مشاهده پیپت را گزارش کرد.

هزینه این برنامه برای هر نفر 5 هزار تومان بود.

پرنده نگری عمومی