شناسایی فون پرندگان منطقه شکار ممنوع طالقان

منطقه شکار ممنوع طالقان با ۷۵۰۰۰ هکتار وسعت با تیپ زیستگاهی کوهستانی، در شمال غرب استان البرز و شمال شرقی استان قزوین قرار دارد. این منطقه که از سال ۱۳۹۲ به عنوان منطقه شکار ممنوع تصویب گردید، متشکل از تعداد بسیار زیادی از روستاها است که در دو بخش پایین طالقان و بالا طالقان قرار گرفته‌اند. با وجود تعداد زیاد سکونتگاه‌های انسانی در این منطقه، به واسطه تعامل خوب انسان با حیات وحش در فرهنگ مردم ساکن منطقه، حیات وحش آن بسیار غنی و تنوع زیستی آن قابل توجه است.

انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) برای مدت چندین سال در این منطقه به بررسی وضعیت موجود زیست محیطی و یافتن راهکار های حل تعارضات حیات وحش آن پرداخته است. در سال ۱۳۹۶ پاما تصمیم به شروع پروژه‌ای برای ایجاد معشیت پایدار در میان ساکنین محلی گرفت و در این راستا توسعه‌ی توریسم پرنده نگری را در دستور کار قرار داد. در فاز اول اجرای این طرح، پروژه‌ی شناسایی فون پرندگان منطقه‌ی شکار ممنوع طالقان در سال ۹۶ آغاز شد که طبق تفاهم‌نامه‌ی منعقد شده، انجمن حفاظت پرندگان در این پروژه مجری و انجمن پاما به عنوان کارفرما حضور داشتند. در این پروژه آوای بوم در طول پایش‌های متعدد انجام شده در منطقه، چک لیستی از پرندگان منطقه‌ی شکار ممنوع طالقان به همراه پراکنش و وضعیت حضور هرگونه در منطقه را ایجاد نمود.