پتیشن-آوای بوم-اینستاگرام-خرید-فروش-حیات-وحش

پیروزی پتیشن آوای بوم خطاب به اینستاگرام: از تجارت حیات وحش ایران در برنامه خود جلوگیری کنید!

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم در ادامه ی سلسله اقدامات خود در جهت جلوگیری از تجارت حیات وحش کشور در فضای مجازی و اینترنت، دادخواستی (پتیشن) را خطاب به اینستاگرام ارسال کرد.

این دادخواست در تاریخ 21 تیر 99 در سایت change.org تنظیم شد و با امضای تعداد زیادی از دوستداران حیات وحش در داخل و خارج از ایران حمایت گردید. در متن این نامه که به مارک زاکربرگ و آدام موسری، سران اینستاگرام، ارسال شد، درخواست گردید تا به تجارت حیات وحش ایران در اینستاگرام پایان دهند. تا تاریخ نگارش این گزارش که 16 مرداد 99 میباشد تعداد بیش از 1600 امضا جمع آوری شده است. ( لینک پتیشن )

اینستاگرام الگوریتم هایی در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها دارد که در صورت گزارش شدن، پست ها و صفحه های مربوط به خرید و فروش غیر قانونی حیات وحش را حذف میکند. اما به دلیل تحریم ها علیه ایران این الگوریتم ها را در زبان فارسی پشتیبانی نمیکرد. آوای بوم در مرحله نخست با پیشبرد دادخواست از طریق انتشار آن در فضای مجازی با حمایت فعالان و دوستداران حیات وحش در ایران و سایر کشورها اقدام کرد.

خوشبختانه در کمتر ازیک ماه، قبل از آنکه به مرحله رسانه ای کردن دادخواست در سطح بین المللی برسیم شاهد واکنش از سوی اینستاگرام بودیم. در حال حاضر طبق مشاهدات اعضای آوی بوم و گزارشات رسیده از سایر فعالان، نه تنها اینستاگرام در صورت گزارش شدن، پست ها و صفحات فروش حیات وحش را حذف میکند بلکه به صورت خودانگیخته در حال شناسایی و حذف این صفحات میباشد.

برآورد میشود روزانه تا 1000 گونه وحشی در ایران از طریق اینستاگرام خرید و فروش میشده است. این اتفاق بدان معناست که سالانه تا حدود 365 هزار مورد خرید و فروش کمتری میتواند اتفاق بیافتد.  انجمن آوای بوم این پیروزی را به تمام دوستداران زمین و حیات وحش تبریک میگوید.