آوای بوم

کارگاه آموزشی ” نحوه ی برخورد با حیوانات وحشی” برای نیرو های انتظامات شهرداری

در تاریخ 21 مرداد ماه سال 1397، ماموران انتظامات شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان) با حضور در مرکز پرنده نگری اصفهان، توسط کارشناسان این مرکز تحت آموزش قرار گرفتند.

از جمله مشکلاتی که در پارک ها و فضاهای سبز شهر های مختلف کشور وجود دارد، تعارض انسان و حیات وحش میباشد. در پارک کوهستانی صفه میتوان این موارد را به خصوص در مشاهده مار توسط انسان، آزار پرندگان توسط متخلفان و یا عقرب زدگی باغبانان مشاهده نمود. لازم است ماموران انتظامات شهرداری به عنوان حافظان امنیت این مناطق شهر، اطلاعات کافی در ارتباط با نحوه ی برخورد با حیوانات وحشی، روش های حمل و مهار حیوانات و کمک های اولیه به انسان های آسیب دیده را آموزش دیده باشند.

دراین راستا شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان (وابسته به شهرداری اصفهان) به عنوان پیشگام در این امر، ماموران انتظامات خود را در این کارگاه دعوت نمود. کارگاه برخورد با حیوانات وحشی به مدت 2 ساعت برگزار گردید و در آن ماموران با موارد زیر آشنا گردیدند:

        تشخیص خزندگان سمی و غیر سمی

        مهار و کنترل خزندگان و عقرب ها

        آشنایی با پستانداران مشاهده شده در مناطق شهری

        نحوه ی کمک های اولیه به انسان های مارگزیده و یا عقرب گزیده

        آشنایی با پرندگان شاخص شهر و نحوه ی برخورد در موارد اضطراری

        مراجع و ارگان های مرتبط با حیات وحش و نحوه ی ارتباط و قوانین مرتبط

avayeboom