محیط زیست اصفهان

به همت اداره کل محیط زیست اصفهان کتاب مهاجرت پرندگان در دست محیطبانان قرار گرفت

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستای افزایش آگاهی و دانش محیطبانان این استان در ارتباط با پرندگان مهاجر و زیستگاه های آنان، کتاب (مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران) را برای تمامی محیطبانان این استان تهیه نموده و در اختیار آنان قرار داد.

کتاب مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران نام کتابی است نوشته ی ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم که در آن در ارتباط با شکل گیری و تکوین مهاجرت در پرندگان و شرایط پرندگان مهاجر ایران پرداخته شده است. خواندن نکات این کتاب میتواند به افزایش دانش محیطبانان منتج شده و در نهایت حفاظت بهتر حیات وحش استان اصفهان را در پی داشته باشد.

استان اصفهان با دارا بودن یک تالاب بین المللی و چندین تالاب دائمی، یکی از مناطق مهم گذر پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در فصل پاییز و زمستان و همینطور با دارا بودن مناطق طبیعی فراوان، از محل های زادآوری پرندگان مهاجر بهاری محسوب میگردد که حفاظت مطلوب از این زیستگاه ها تاثیر مستقیمی بر بقای پرندگان مهاجر کشور خواهد داشت.

خرید کتاب مهاجرت پرندگان نویسنده ایمان ابراهیمی