• درمان پرندگان آسیب دیده
  • درمان عقاب دشتی

نام پرنده: عقاب های صحرایی

گونه ی پرنده: عقاب صحرایی(استپی)

تاریخ دریافت: 8 مهر ۹۸

داستان پرنده:

اداره محیط زیست شهرستان خمینی شهر 2 عدد عقاب صحرایی در منطقه چشمه لادر یافته بودند. ظاهرا عقاب ها در اختیار متخلف و مدتی در اسارت بودند و در اثر سوء تغذیه و عدم وجود شرایط مناسب دچار ضعف شده بودند. و سپس در منطقه به حال خود رها شده بودند.

وضعیت فعلی و نهایی:

این پرندگان باشکوه در تاریخ 27 مهر ماه 98 پس از 19 روز تغذیه ی مناسب و تقویت شدن عضلات و بالها در منطقه حفاظت شده کرکس رهاسازی شدند.

برای تماشای فیلم رهاسازی اینجا کلیک کنید