پرنده نگری بهمن ماه صفه

گزارش پرنده نگری بهمن 98 پارک جنگلی صفه

انجمن آوای بوم هرماه یک برنامه پرنده نگری در سطح شهر اصفهان برگزار میکند. برای برنامه بهمن ماه پارک جنگلی کوهستانی صفه در نظر گرفته شد. گزارش این برنامه را در ذیل می خوانید:

پرنده نگری بهمن 98 صفه

برنامه پرنده نگری بهمن 98

پرنده نگری روز سه‌شنبه 29 بهمن 98 به دنبال فراخوان عمومی که در رسانه‌های مربوط به انجمن پرنده شناسان آوای بوم منتشر گردیده بود، با حضور 4 نفر از اعضای انجمن و 7 نفر مهمان در پارک جنگلی‌-کوهستانی صفه برگزار گردید. این برنامه طبق زمان تعیین شده راس ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 6 ادامه یافت. در جریان این برنامه مسافتی در حدود 4 کیلومتر پیاده‌روی انجام شد که گروه در طی آن از میان پارک جنگلی به ارتفاعات کوه صفه عزیمت نموده و به کمک دوربین های انجمن و راهنمای همراه اقدام به پرنده‌نگری نمودند.

در این برنامه مهمانان جدیدی شرکت داشتند که برای اولین بار در برنامه پرنده‌نگری شرکت میکردند، همچنین 2 نفر از پرنده‌بان‌های جوان انجمن نیز گروه را همراهی میکردند.

در این برنامه تعداد 8 گونه پرنده مشاهده شد که لیست آن به شرح زیر است:

سهره جنگلی

دمسرخ پشت بلوطی

توکا گلو سیاه

زاغ نوک سرخ

غراب

زاغی

کلاغ ابلق

گنجشک معمولی

و صدای چند گونه پرنده نیز شنیده شد از جمله :

صدای کمرکلی

صدای صعوه ابروسفید

صدای سسک بیدی

 

در این برنامه از لانه‌های پرندگان که 2 سال پیش توسط انجمن پرنده شناسان آوای بوم در پارک جنگلی صفه نصب گردید نیز بازدید بعمل آمد.