• خرید شاهبوف

نام پرنده: دانا

گونه ی پرنده: شاه بوف

تاریخ دریافت: ۱۹ بهمن ۹۷

داستان پرنده:

گروهی از فعالین محیط زیست خوزستان، دانا را در حالی پیدا کردند که بال راستش در اثر شلیک افراد ناآگاه زخمی شده و بخشی از استخوان آن از بین رفته بود. دانا ۲ ماه در خوزستان تحت درمان بود تا زخمش بهبودی یافت و به وضعیت با ثباتی رسید.

وضعیت فعلی و نهایی:

دانا در حالی به اصفهان ارسال شد و تحویل آوای بوم گردید که قدرت پرواز را برای همیشه از دست داده و در خوزستان فضای نگهداری مناسبی وجود نداشت.

دانا هم اکنون در سلامتی در بخش تیمار و رهاسازی آوای بوم زندگی میکند.

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان ارباب، کوچه قصر، پلاک ۲

ایمیل: info@avayeboom.com

شماره تماس: ۰۹۹۱۴۰۱۳۷۸۱

شماره تماس منابع انسانی: ۰۹۳۶۱۷۶۱۰۲۱

4/UgEVjFgR-8qhAZpwJM6Bfl2C6MggkekGB1w7nytXkYQxb-7eYEKPl0Q