نام پرنده: سارگپه نابالغ

گونه ی پرنده: سارگپه

تاریخ دریافت: 27 شهریور ۹9

داستان پرنده:

در اواخر شهریور 99 یک بهله پرنده سارگپه از طرف اداره محیط زیست شهرستان اصفهان تحویل انجمن آوای بوم گردید. پرنده بلافاصله به دامپزشک ارجاع شد و پس از رادیوگرافی هیچگونه ضایعه جدی و خطرناک در اندام پرنده مشاهده نشد.
اما از آنجایی که پرنده به دلایل نامعلومی از سوء تغذیه رنج می‌برد و به همین دلیل پنجه‌های او بسته شده و توان حرکت و پرواز را نداشت، به جایگاه تیمار پرندگان انجمن آوای بوم انتقال داده شد. این پرنده پس از مدتی تغذیه و تقویت به کمک داروهای مورد نیاز، قدرت خود را بازیابی و آماده پرواز شد.

وضعیت فعلی و نهایی:

در تاریخ 27 مهرماه 1399 پس از بحث و مشورت با کارشناسان و بررسی موقعیت مکانی و زمانی، این پرنده از محل نگهداری در مرکز تیمار رهسپار طبیعت گردید.

برای دیدن کلیپ کوتاهی از رهاسازی این پرنده اینجا کلیک کنید