بازدید از منطقه شکار ممنوع ستبله

بازدید از منطقه شکار ممنوع ستبله

سه شنبه 11 تیرماه 98 مدیر عامل و اعضای انجمن پرنده شناسان آوای بوم به همراه پرنده بان جوان انجمن، مهمان ریاست محترم اداره محیط زیست فریدون شهر بودند و بازدیدی داشتند از منطقه شکار ممنوع ستبله در غرب استان اصفهان.

منطقه ای بسیار سرسبز با ذخایر غنی آب و تنوع زیستی و گیاهی کم نظیر بطوریکه برخی از یخچال های برفی این منطقه در اواسط تیرماه همچنان در ارتفاعات موجود و در حال آب شدن و سرریز شدن به چشمه های منطقه بودند. پوشش گیاهی منطقه به دلیل بارش های خوب امسال در بهترین وضعیت ممکن قرار داشتند و سرتاسر دشت و دامنه های کوه سرسبز و مملو از حیات بود.

در این منطقه پرندگان شاخصی همچون هما ، عقاب طلایی و تعداد بسیاری از گنجشک سانان مشاهده گردیده، همچنین تنوع گیاهی منطقه شامل گونه های کم نظیری همچون لاله واژگون میباشد.

 

 

مشاهدات این سفر

در این بازدید که از ساعت 6 صبح آغاز و تا ساعت 11 ادامه داشت تعداد 16 گونه از پرندگان کمیاب به شرح زیر مشاهده و ثبت گردید.

 • جغد کوچک
 • کمرکلی کوچک
 • سینه سرخ ایرانی
 • زردپره سرسیاه
 • زردپره سرخاکستری
 • سهره سینه سرخ
 • سهره بال سرخ
 • سهره پیشانی سرخ
 • گنجشک برفی
 • کبک
 • عقاب طلایی
 • زاغی
 • طرقه کوهی
 • چک چک کوهی
 • چک چک دشتی
 • چک چک گوش سیاه
Rate this post