تغییر لوگوی آوای بوم

لوگوی آوای بوم

لوگوی هر تشکل و سازمانی، نمادی از هویت و همبستگی اعضای آن است. آوای بوم نیز از تیر ماه سال ۹۴ که فعالیت خود را آغاز نمود، نشانی را با توجه به نام و هویت خود برای فعالیت های خود برگزید. در طول این سال ها، این لوگو برای اعضای این انجمن نمادی بود از تلاش و همیاری برای رسیدن به هدف حفاظت موثر تر پرندگان سرزمین.

آوای بوم در سال جاری از یک موسسه غیر تجاری به طور رسمی به یک سازمان مردم نهاد مبدل گشت. همچنین با توجه به نوع فعالیت های این مجموعه در طول سال های گذشته، نام سازمانی این مجموعه از “موسسه پرنده شناسان آوای بوم” به ” انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین” تغییر یافت. این تغییر نام و هویت ثبتی مجموعه در کنار برخی از مشکلات فنی لوگوی پیشین مجموعه، آوای بوم را بر آن داشت که لوگوی خود را تغییر دهد.

در این راستا از همراهان آوای بوم که در زمینه طراحی لوگو متخصص یا دارای تجربه بودند راهنمایی های بسیاری گرفته شد و طرح های پیشنهادی دریافت گردید. در نهایت خانم نعیمه وجدانی، گرافیست حرفه ای ساکن شهر تهران، لوگویی را برای ‌آوای بوم طراحی و پیشنهاد داد که پس از رای گیری در هیئت مدیره با کسب تمامی آرای موافق به عنوان لوگوی جدید آوای بوم انتخاب گردید.

در نام آوای بوم، بوم به دو معنی “جغد” و “سرزمین” میباشد. لوگوی جدید این موضوع را در نظر گرفته و از عناصر هر دو معنی در آن استفاده گردیده است. آوای بوم بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از خانم نعیمه وجدانی که داوطلبانه نماد جدید آوای بوم را طراحی نمودند اعلام میدارد.