سهره جنگلی نر و ماده

سهره جنگلی ؛ مرغ خوش الحان

سهره جنگلی همچون سهره طلایی از خانواده سهره ها است که از راسته گنجشک سانان هستند. سهره جنگلی نر و ماده پرندگانی اجتماعی که در خارج از دوره ی جوجه آوری در دسته های کوچک و بزرگ با یکدیگر به سر می برند. سهره جنگلی نر تک همسر و به ندرت چند همسر (یک نر و دو ماده) است. پیش تر همه چیز درباره پرندگان را گفته ایم. همچنین به سوال چرا پرندگان مهاجرت می کنند پاسخ دادیم. در این مطلب کوتاه شما را به طور خلاصه با سهره جنگلی نر و ماده آشنا می کنیم.

از مهمانان زمستان گذران شهرمان، اصفهان، پرنده ای است خوش آواز و زیبا به نام ” سهره جنگلی ” (Common Chaffinch) که در کشتزارها، حاشیه رودخانه، پارک ها و باغ ها حضور پیدا می کند.

سهره ها که اغلب مردم آنها را با نام انگلیسی یعنی” فنچ” (Finch) می شناسند، متعلق به راسته گنجشک سانان بوده و اغلب منقاری کلفت، کوتاه و مخروطی دارند.

سهره جنگلی نر و ماده تفاوت دارند. سهره جنگلی نر با سر آبی- طوسی، پیشانی مشکی، شکم صورتی و پشت قهوه ای به راحتی قابل تشخیص است. سهره جنگلی ماده شبیه به گنجشک خانگی بوده، ولی دو نوار سفید روی بال، آن را از گنجشک متمایز می سازد. پرواز آنها موجی شکل بوده و تغذیه معمولاً  از دانه ها و حشرات صورت می گیرد. سهره جنگلی نر و ماده را وقتی بر روی زمین مشغول جستجو و تغذیه هستند، به راحتی می توان دید. بلبل خمسه، مرغ قهقهه و سهره هفت رنگ از دیگر نام های این پرنده رنگارنگ است.