مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در دهاقان اصفهان

امین اخوت یکی از اعضای پرنده شناسان آوای بوم در تاریخ 6 اردیبهشت 97موفق شد یک عدد سنگ چشم پیشانی سفید را در روستای پوده درنزدیکی دهاقان مشاهده و رکورد کند. محل مشاهده، یک باغ شخصی در این روستا بوده است.

این پرنده در استان های زاگرس نشینی چون کهکلویه و بویر احمد چندین بار گزارش شده است. در استان هایی چون تهران و سیستان و بلوچستان به صورت معدود و گذرا مشاهده گردیده و در استان اصفهان نیز گزارش هایی از وجود این پرنده وجود داشته است. مشاهده ی این پرنده در دهاقان اصفهان میتواند به بهبود اطلاعات در زمینه پراکنش و مهاجرت این پرنده کمک کند.

 

سنگ چشم پیشانی سفید

نام انگلیسی:Masked shrike

  پرنده ایی به طول 18 سانتی متر.پیشانی و خط ابرویی سفید, پهلو های زرد مایل به نارنجی و دو لکه سفید بر روی شانه ها شناسایی این پرنده را راحت تر میکند. 

سنگ چشم پیشانی سفید, پرنده ایی مهاجر و قلمروطلب! این پرنده از حشراتی مانند: جیرجیرک, ملخ ها, سوسک ها و در بعضی مواقع از بندپایان و مهره داران کوچک تغذیه میکند. این پرنده مانند دیگر گونه های سنگ چشم, غذای خود را به تیغ بوته ها و درختان فرو میکند و بعد از آن استفاده میکند.

لانه این پرنده کوچک و فنجانی شکل است که توسط نر و ماده  بر روی انشعابات درختان (حدود 1 تا 12 متر بالای سطح زمین) ساخته میشود.

سنگ چشم پیشانی سفید تک همسر(مونوگاموس) است و اغلب نر و ماده در سال دو بار جفت گیری میکنند.

Rate this post