پرنده شکاری پیغوی کوچک

پرنده پیغوی کوچک ، شکارچی زبردست

آیا نام پرنده پیغوی کوچک را شنیده اید؟ آیا می دانستید از جمله پرنده شکاری پیغوی کوچک است؟ پیغوی کوچک همچون قرقی از خانواده قوش ها است که مانند شاهین ، کرکس ، بالابان و  عقاب از جمله پرندگان شکاری محسوب می شوند. پرنده پیغوی کوچک در مقایسه با سایر گونه های قرقی، سازگاری بیشتری با آب و هوای گرم و خشک پیدا کرده است و وابستگی کمتری به جنگل و درختزارهای متراکم دارد. در ادامه شما را با پرنده شکاری پیغوی کوچک بیشتر آشنا خواهیم کرد.

شکارچی زبردست

پرنده پیغوی کوچک  از پرندگان شکاری کوچک بوده که در گروه قوش ها قرار دارد. ” قوش ” در زبان ترکی به معنای ” پرنده ” بوده و در ادبیات فارسی به طیف وسیعی از پرندگان شکاری گفته می شود. ولی در طبقه بندی پرندگان ایران، گروه قوش ها شامل چهار گونه بوده که عبارتند از پیغو، پیغوی کوچک، قرقی و طرلان.

به نظر می رسد نام پیغو از صدای آن گرفته شده است. پرنده پیغوی کوچک ( Shikra ) از معدود پرندگان شکاری اصفهان است که در بهار و تابستان دیده می شود. این پرنده با آغاز فصل سرما به مناطقی از جنوب شرق ایران تا هندوستان مهاجرت می کند.

پیغوی کوچک هر سال لانه جدیدی روی درخت می سازد که این کار به تنهایی توسط جنس ماده انجام می شود. حضور آن در اصفهان معمولاً در مناطق وسیع دارای درخت از جمله پارک ناژوان، پارک صفه و حاشیه های خلوت زاینده رود گزارش شده است.

پرنده پیغوی کوچک شباهت زیادی به قرقی داشته و مهارت خاصی در شکار طعمه در محیط های پر درخت دارد. خط گلویی حنایی، سر و صورت و پشت خاکستری، سر بال های گرد و دم دراز از مشخصه های این گونه است. جثه پرنده شکاری پیغوی کوچک ماده کمی بزرگتر از نر بوده و رنگ زرد چشم ها در جنس ماده ( همانند عکس ) و رنگ قرمز در جنس نر راه خوبی برای تشخیص آن ها از هم است. پیغوی کوچک همانند دیگر قوش ها نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و آفات داشته و از پرندگان کوچک، مارمولک ها و حشرات بزرگ نیز تغذیه می کند.