همکاری پلیس فتای استان اصفهان در شناسایی مجرمین خرید و فروش حیات وحش

گونه های حیات وحش کشور، گنجینه ی طبیعی کشور محسوب گردیده و پاسداشت آن، پاسداشت از میراث طبیعی میباشد. هرگونه شکار، صید و خرید و فروش حیواناتی که در طبیعت ایران زندگی میکنند نیاز به کسب مجوز داشته و در غیر اینصورت غیر قانونی است. طبق ماده ی ۷ و ۱۰ قانون شکار و صید، افرادی که اقدام به انجام این جرایم نمایند، فارغ از اینکه محل جرم در فضای اینترنت بوده یا در فضای فیزیکی باشد، مشمول این قانون گرده و مجرم علاوه بر پرداخت مبلغ جریمه ی مشخص هر گونه ی شکار یا صید شده، به جزای نقدی مضاعف و یا حبس از یک الی شش ماه محکوم میگردد. تشخیص جرم و پیشگیری از وقوع جرم در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی از جمله وظایف و اختیارات پلیس فتا است.

خرید و فروش حیوانات و پرندگان در فضای مجازی

در سال های اخیر متاسفانه شاهد افزایش فعالیت قاچاقچیان و صیادان و شکارچیان حیات وحش در فضای مجازی و شبکه ی اینترنت بوده ایم. در حال حاضر بسیاری از افراد در وبسایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی، مبادرت به خرید و فروش گونه های وحشی و کسب مال نامشروع از این طریق می نمایند که آسیب بعضا غیر قابل جبرانی را به طبیعت و محیط زیست کشور وارد می آورد.

همکاری فتا در زمینه شناسایی و بازداشت مجرمین

با توجه به این مهم، انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم سرزمین در تاری ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، نامه ای را به پلیس محترم فتای استان اصفهان تقدیم نمود و از آن مرجع محترم تقاضای افزایش اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با خرید و فروش گونه های وحشی را خواستار شد. فتای استان اصفهان به سرعت به این نامه پاسخ داده و پس از مذاکرات انجام شده، این مرکز محترم قول همکاری کامل در این ارتباط با انجمن های زیست محیطی و فعالان عرصه ی حفظ حیات وحش کشور را داد.

در این ارتباط از تمامی دوستداران حیات وحش و طبیعت کشور تقاضا میگردد در صورتی که در فضای مجازی و وبسایت های مختلف، متخلفانی را مشاهده یا شناسایی نمودند که در سطح استان اصفهان اقدام به خرید و فروش گونه های وحشی مینمایند، هرچه سریع تر موارد را به این انجمن یا به صورت مستقیم به پلیس فتا استان اصفهان اطلاع دهند.