نام پرنده: بوبو

گونه ی پرنده: شاهبوف

تاریخ دریافت: 15 آبان 99

داستان پرنده:

طی تماسی از اداره کل محیط زیست استان اصفهان 3 نفر از اعضا انجمن به محل این اداره مراجعه و این پرنده را دریافت نموده و به محل تیمار پرندگان آوای بوم انتقال دادند. درباره این پرنده که از اداره محیط زیست فلاورجان به اداره کل ارجاع داده شده بود هیچ اطلاع دقیقی در دست نبود.

وضعیت فعلی و نهایی:

طی بررسی دقیق مشخص گردید که استخوان بال چپ پرنده دچار شکستگی شدیدی گردیده و به همین دلیل پرنده دیگر قادر به بازگشت به طبیعت نخواهد بود. هم اکنون پرنده در محل مناسبی در کنار دانا زندگی میکند.